Valikko 3 / 2021
Kädet yhdessä

Lisää osaamista kiusaamistilanteisiin ja konfliktien ratkaisuun

Viime aikoina on ollut esillä kiusaamistapauksia myös liikunnan ja urheilun parista. Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten kokema kiusaaminen ja muu epäasiallinen kohtelu on melko yleistä liikunta- ja urheiluharrastuksessa. Kiusaamisen kohteena voivat olla myös seuratoimijat. Seuroissa tulisi olla välineitä ja osaamista luoda turvallinen ympäristö ja käsitellä konflikteja kaikki osapuolet huomioiden. Millaisia toimenpiteitä teidän seurassanne on tehty asioiden eteen?

Tutkimuksen mukaan urheiluharrastus on kolmanneksi yleisin paikka kiusaamiselle koulun ja verkossa tapahtuvan kiusaamisen jälkeen. Noin 20 prosenttia 11-, 13- ja 15-vuotiaista kertoi kiusaamisesta tai syrjinnästä liikuntaharrastuksessa. Kiusaamista ja häirintää esiintyy tyttöjen ja poikien keskuudessa sekä kaikissa urheiluharrastuksissa niin yksilö- kuin joukkuelajeissa.

Vp-klubiin ja huhtikuun koulutusiltaan asiantuntijaksi saapuvan kouluttaja Ville Koikkalaisen mukaan nuoruuteen kuuluu erilaiset konfliktit, mitkä hämmentävät monesti aikuisia.

– Järjestöllämme on 30 vuoden kokemus nuorten kanssa työskentelystä. Pyrimme vastaamaan erinlaisiin ilmiöihin ja haasteisiin reagoimalla nopeasti ja ratkaisukeskeisesti. Keskeistä toiminnassamme on yhteistyö muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Nuorten kohtaaminen on keskeistä toiminnassa ja pyrimme olemaan siellä missä nuoretkin. Urheiluseurat ovat yksi tärkeimmistä nuorten kasvuympäristöistä ja ovat siksi merkittävässä roolissa tukiessamme nuoria yhdessä selviämään erilaisista nuoruuden ja elämän haasteista, toteaa Koikkalainen Aseman Lapset ry:stä.

Konflikteissa nähdään ja kuullaan usein yksittäisiä tekoja, joissa rooleissa on tekijä ja uhri. Taustalla on kuitenkin usein paljon asioita, jotka jäävät ihmisiltä huomaamatta. Historia tulisi tehdä näkyväksi ja selvittää, mistä kaikki on saanut alkunsa ja miten asia on edennyt. Pahimmissa tapauksissa vaikutukset voivat levitä koko lähiympäristöön ja seuran toiminnan ulkopuolelle aiheuttaen huhupuheita. Koikkalainen näkee yhteistyön eri kumppaneiden kanssa tärkeänä tilanteita selvitettäessä.

– Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä urheiluseurojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja näemme seurat tärkeänä yhteistyökumppanina, joiden kanssa on kehitettävä toimintaa vastaamaan entistä paremmin nuorten ja perheiden haasteisiin. Tulokulma saattaa olla eri, mutta tavoite varmasti sama – lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen, pohtii Koikkalainen.

– Olemme huomanneet, että kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen sekä tilanteiden ratkaisuun liittyvät kysymykset ovat seurojen suunnalta jatkuvia. Tästäkin syystä olemme halunneet nostaa aiheet kevään tilaisuuksiin. Koen, että Aseman Lapset ry:n asiantuntijoilla on paljon annettavaa seurakentälle, toteaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman ja kannustaa seuratoimijoita lähtemään rohkeasti isommallakin porukalla mukaan tilaisuuksiin.

Kiusaamista ja konfliktin ratkaisua käsitellään ESLUn Vp-klubissa ja huhtikuun koulutuksessa

Urheiluseurat ovat tärkeitä ympäristöjä lapsille ja nuorille. Toiminnan pitää olla turvallista niin jäsenille kuin vapaaehtoisille ja palkatuille työntekijöille. ESLU haluaa osaltaan olla mukana lisäämässä seuratoimijoiden osaamista tärkeiden asioiden parista.

Vp-klubi: Nuoruus, kiusaaminen, konfliktit ja niiden ratkaiseminen 23.3.2021

Mitä tehdä, jos valmennettavien kesken esiintyy kiusaamista? Miten valmentajana voin lähteä purkamaan tilanteita? Miten voin huomioida nuoret eri kehitysvaiheissa?

Vp-klubissa käsitellään muun muassa nuoruuden erityispiirteitä, kiusaamisen ennaltaehkäisyä ja vaativien tapausten ratkaisemista, ryhmäytymistä sekä sovittelua. Tilaisuus järjestetään verkkotapaamisena tiistaina 23.3.2021 klo 9.00–11.00. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Vp-klubiin.

Konfliktien ratkaisu -koulutusilta 14.4.2021

Koulutus painottuu konfliktien ratkaisuun. Illan aiheina ovat turvallinen harrastusympäristö, konfliktien tuloksellinen ratkaiseminen ja sen merkitys sekä osapuolten huomioiminen. Tilaisuus järjestetään webinaarina keskiviikkona 14.4.2021 klo 18.00–20.30. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.


Tutustu myös Et ole yksin -palveluun, joka tarjoaa maksutta tukea puhelimessa tai chatissa. Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat ja valmentajat sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset. Lisätietoa Et ole yksin -verkkosivuilta.

SUEKin ILMO-palveluun voit ilmoittaa nimettömänä tai nimelläsi eettisestä rikkomuksesta urheilussa. Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Tutustu ILMO-palvelun verkkosivuihin.

Kuvituskuva: Pixabay

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija