Koulutusten ja tapahtumien ilmoittautumis- ja peruutusehdot

Tutustu ESLUn koulutusten ja tapahtumien ilmoittautumis- ja peruutusehtoihin.

Tietosuojaseloste

ESLU on päivittänyt tietosuojaselosteensa 25.5.2018 voimaan astuneen uuden tietosuojalain mukaiseksi. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tutustu ESLUn tietosuojaselosteeseen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tarkistetiin ja päivitettiin vuonna 2019. Tutustu ESLUn Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan.

Saavutettavuusseloste

ESLU tekee parhaillaan tarkistuksia ja muutoksia verkkosivuillemme (www.eslu.fi, www.eslu.fi/etelatuuli/ ja https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/) liittyen saavutettavuuteen. Saavutettavuusseloste julkaistaan syksyn 2020 aikana, kun edellä mainitut viimeistelytyöt on verkkosivujen osalta tehty.

Kysymyksiä ja palautetta ESLUn verkkosivuista voi lähettää sähköpostitse ESLUn markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija Minttu Koivumäelle.

ESLUn logo

ESLUn painokelpoinen logo

ESLUn pienempi logo