ESLUn toiminta-alue käsittää 29 eteläsuomalaista kuntaa, joissa asuu yhteensä noin 1,68 miljoonaa asukasta. Suomen urheiluseuroista noin kolmannes ja kunnista vajaa kymmenys toimii ESLUn alueella. Suomessa on noin 10 000 liikunta- ja urheiluseuraa tai muuta liikuntaa järjestävää yhdistystä, joista valtaosa toimii ESLUn alueella.

ESLUn alue kartalla

 

Kaikissa toiminnoissa huomioidaan yhteisesti sovitut arvot – ESLU on helposti lähestyttävä, ajassa mukana oleva, laadukas asiantuntija ja yhteistyökumppani, joka toteuttaa urheiluyhteisön eettisiä periaatteita.