ESLUn tilaisuuksissa kunnioitamme turvallisen tilan periaatteita. Periaatteet koskevat kaikkia paikallaolevia osallistujia, kouluttajia ja asiantuntijoita.

  • Kunnioitamme kaikkia yksilöinä. Emme salli minkäänlaista vihapuhetta tai syrjintää.
  • Tuemme osallisuuden tunnetta. Kannustamme avoimeen ja turvalliseen keskusteluun huomioiden muiden mielipiteet ja kokemukset. Emme jyrää muiden mielipiteitä sekä annamme ja vastaanotamme palautetta avoimesti. Suhtaudumme jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Emme tee ennakko-oletuksia tai yleistyksiä muiden identiteetistä tai kokemuksista. Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
  • Puutumme tilanteeseen, jossa havaitsemme sopimatonta käytöstä.
  • Kunnioitamme toisten fyysistä ja psyykkistä tilaa.
  • Pyydämme anteeksi, jos olemme loukanneet muita tahallisesti tai tahattomasti.

Vastuu turvallisuudesta kuuluu kaikille!

Mikäli koet tai huomaat ESLUn toiminnassa tai tilaisuuksissa häiritsevää käytöstä, voi ottaa asian puheeksi paikallaolevan eslulaisen kanssa. Tapahtuman jälkeen voit olla yhteydessä sähköpostitse: eslu@eslu.fi