ESLUn tärkein tehtävä seuratoiminnan toimialalla on varmistaa, että seuroissa hallitaan järjestötoiminnan perusasiat. Keskeisiä toimenpiteitä ovat seuratoimijoiden koulutus ja neuvonta.

Tilauskoulutukset

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa myös tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Seuratoiminnan tilauskoulutukset tarjoavat seuroille mahdollisuuden hankkia tarpeidensa mukaan räätälöityä koulutusta. Tilauskoulutuksia järjestetään muun muassa seurojen hallintoon, verotukseen ja johtamiseen liittyvistä aiheista.

Koulutusaiheet voivat olla muun muassa:

  • Urheiluseuran hallinto
  • Urheiluseuran verotus
  • Urheiluseura työnantajana
  • Urheiluseuran viestintä
  • Urheiluseuran rekrytointi
  • Urheiluseuran varainhankinta
  • Urheiluseuran vastuullisuus
  • Harrastamisen edistäminen – kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus

Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!

Seura-Akatemia-koulutus

ESLU järjestää vuosittain noin kuusi Seura-Akatemia-koulutusta. Koulutukset ovat yhden arki-illan tilaisuuksia ja aiheiksi valitaan seuratoiminnan perusasioita sekä seuroja kiinnostavia aiheita. Tilaisuudet tuovat yhteen eri lajien seuratoimijat luonnollisessa ympäristössä, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen yli laji- ja seurarajojen.

Seurakehitystyössä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös ulkopuolista apua, joka on tärkeää etenkin muutos- ja kehitysvaiheessa, koska aiemmat hyväksi koetut toimintamallit helpottavat ratkaisukeskeistä toimintaa. Seura-Akatemiat tarjoavat mahdollisuuden ulkopuolisen avun hyödyntämiseen kehitystyön tukena. ESLUn järjestämät avoimet koulutukset löydät tapahtumakalenteristamme.

Parasta oli muiden seuraihmisten näkeminen, avoin ja rehellinen keskustelu sekä rento yhdessäolo, kertoo Seura-Akatemiaan osallistunut seuratoimija.

Seuraseminaari

ESLU järjestää vuosittain kaksi avointa seuraseminaaria, joiden aiheiksi valitaan seuratoiminnan ajankohtaisasioita. Tavoitteena on tarjota osallistujille luonnollinen ympäristö verkostoitumiseen, mahdollisuus saada vertaistukea yli laji- ja seurarajojen sekä antaa seura-aktiiveille vinkkejä ja tietoa seuratoiminnan arjen haasteisiin.

Seminaareissa käsiteltäviä ajankohtaisaiheita ovat muun muassa seurojen verotus, juridiikka, johtaminen sekä talous, joiden tiimoilta näkökulmia ja pohdittavaa riittää loputtomasti. Osallistujat ovat pääosin seurojen hallitusten edustajia sekä seurojen päätoimisia henkilöitä ja seura-aktiiveja.

Tietosuoja yhdistyksissä ja urheiluseuroissa -videokoulutus

ESLU on tuottanut yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin kanssa koulutusvideon uudesta EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR). Kouluttajana on Legistumin asianajaja ja osakas Teppo Laine.

Yksilön tietosuoja yhdistyksissä paranee uuden tietosuoja-asetuksen normien myötä, ja yhdistyksen vastuut ja velvollisuudet lisääntyvät. Tietosuojasääntely kohdistuu ihmisistä tehtyihin rekistereihin (mm. yhteystiedot, kilpailutilastot). Sillä, onko rekisteri sähköinen vai manuaalinen, ei ole käytännön merkitystä. Sääntely kohdistuu sekä tiedon suojaamiseen (tietoturva) että tiedon käsittelyyn ja käyttöön (tietosuoja). Miten asetus vaikuttaa seuran tapoihin työskennellä?

Tietosuoja yhdistyksissä ja urheiluseuroissa -koulutusvideolla käydään läpi seikkoja, jotka yhdistysten toimijoiden tulee ottaa huomioon toiminnassaan. Videon kesto on noin 30 minuuttia.

Videon hinta on ESLUn jäsenille 40 euroa ja muille 80 euroa. Tilaa video seuran omaan käyttöön.