Uusien ohjaajien starttikurssit

Tervetuloa ohjaajaksi!

Liikunnan harrastaminen urheiluseuroissa on lasten ja nuorten suosituin harrastus – lähes puolet lapsista ja nuorista on mukana urheiluseurojen toiminnassa. Uudet koulutetut ohjaajat ovat tärkeitä, sillä heidän avullaan seurat voivat ottaa uusia lapsia ja nuoria mukaan toimintaan. Samalla myös seuran toiminnan laatu paranee.

Tervetuloa ohjaajaksi! -koulutus on starttikoulutus urheiluseurojen uusille ohjaajille ja valmentajille sekä ohjaajiksi aikoville. Koulutus antaa perustietoa lasten urheilusta ja lasten kanssa toimimisesta sekä vinkkejä ryhmän hallintaan ja harjoituskerran suunnitteluun.

Koulutus on tarkoitettu pääasiassa 6–11-vuotiaiden lasten ohjaajille ja valmentajille eikä se sisällä liikuntaosuutta. Koulutuksessa jaettava materiaali on saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Koulutuksen keskeiset teemat:

  • Lasten urheilun lähtökohdat
  • Ohjaajana ja valmentajana toimiminen
  • Ohjaamisen perusteet: ryhmän hallinta ja harjoituskerran suunnittelu
  • Koulutuspolulle ohjaaminen ja tuen löytäminen

 

Uudistettu Lasten liikunnan ohjaajakoulutuskokonaisuus

Koulutus on suunnattu matalan kynnyksen harrastustoiminnan ohjaajille. Koulutus sopii aloitteleville seuraohjaajille, mutta se antaa eväitä kokeneemmillekin seuraohjaajille. Osat 2 ja 3 soveltuvat hyvin myös opettajille.

Osa 1: Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi

Koulutuksesta saat ensimmäiset työkalut lasten liikunnan ohjaukseen. Koulutuksessa paneudutaan ohjaajan tehtäviin ja merkitykseen liikuntaan innostajana. Osallistuja saa avaimia positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen, hyvin organisoidun liikuntatuokion suunnitteluun, leikin ohjaamiseen sekä vanhempien kanssa toimimiseen.

Osa 2: Monipuolinen lasten liikunta

Koulutuksessa syvennytään monipuolisen liikunnan merkitykseen lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Koulutuksessa tutustutaan aktiivisesti pelaten ja leikkien erilaisiin keinoihin toteuttaa liikuntaa monipuolisesti. Koulutuksessa tutustutaan myös tuokio- ja kausisuunnitelmien tekemiseen. Koulutus soveltuu kokeneemmille ohjaajille, pienten lasten valmentajille sekä opettajille.

Osa 3: Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa

Koulutus painottuu fyysiseen toimintakykyyn sekä sen vaikutuksiin lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen. Koulutus antaa ohjaajalle käytännön ideoita peleistä ja leikeistä, joilla lasten fyysisen kunnon eri osa-alueita voi kehittää. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin ohjaustyyleihin ja liikkunnallisen elämäntavan muodostumiseen.

Koulutus voidaan järjestää erillisinä 2 h koulutuksina tai yhden päivän koulutuskokonaisuutena. Koulutukset ovat tilauskoulutuksia.

 

Tervetuloa liikuttajaksi

Haluatko vinkkejä itsesi ja lähipiirisi liikuttamiseen? Kaipaatko tietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta? Oletko kiinnostunut toimimaan ohjaajana aikuisliikkujien parissa?

Tervetuloa liikuttajaksi -koulutuksen sisältö on rakennettu aikuisliikkujien tarpeet huomioiden ja sen tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkumaan. Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta. Lisäksi se tarjoaa ideoita ja neuvoja aikuisliikunnan ohjaamiseen ja ohjauskerran suunnitteluun sekä vinkkejä ryhmän hallintaan.
 
Koulutuksen keskeiset teemat:

  • Aikuisten kunto- ja terveysliikunnan suositukset
  • Minä liikkujana ja muiden liikuttajana
  • Kannustava ja innostava ilmapiiri
  • Elämäntapojen muutosprosessi
  • Vinkkejä ohjaamiseen


Koulutus on suunnattu kaikille aikuisten ohjaamisesta kiinnostuneille niin urheiluseuroissa kuin muissakin yhteisöissä. Lisäksi koulutus sopii hyvin myös kuntoliikkujille oman liikkumisen tueksi.

 

Ilmoittautumiset ja aikataulut löydät tapahtumakalenterista!