Terve urheilija -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on nuorten urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden hyvää terveyttä tukevan urheilun ja valmennuksen edistäminen sekä liikuntavammoja tutkitusti ehkäisevien käytäntöjen vieminen valmennukseen. Terveyttä tukevat ja tehokkaat, vammoja ehkäisevät toimenpiteet halutaan juurruttaa pysyviksi käytännöiksi lasten ja nuorten urheilijoiden valmennuksessa. Terve urheilija -koulutukset toteutetaan yhteistyössä UKK-instituutin / Tampereen Urheilulääkäriaseman (TaULA) kanssa.

Koulutusten ensisijainen kohderyhmä ovat nuorten urheilijoiden ohjaajat ja valmentajat. Lisäksi koulutukset soveltuvat nuorille urheilijoille sekä heidän vanhemmilleen.

Kehonhuolto ja palautuminen (3 h)

Fyysinen harjoittelu järkyttää aina elimistön tasapainotilaa ja kunnon kehittymisen kannalta palautumisjakson aikana tehdyt toimenpiteet ovatkin ensiarvoisen tärkeitä. Koulutuksessa käsitellään optimaalista harjoittelukokonaisuutta, mm. rytmittämistä ja yksilöllisyyttä, sekä palautumisen tukitoimia, esim. lepoa ja huoltavia harjoitteita. Tutkitun teoriatiedon lisäksi koulutus sisältää käytännön harjoitteita suoraan urheilijan arkeen vietäväksi. 

Nuoren kasvu ja kehitys (3 h)

Nuori kehittyy monipuolisella ja runsaalla liikkumisella yksilölliset kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet huomioiden. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat iän huomioiminen harjoittelussa, nousujohteisuus harjoittelussa kohti aikuisikää, herkkyyskaudet sekä elinjärjestelmien kehittyminen. Koulutus sisältää kaksi tuntia teoriaa sekä tunnin aihetta tukevaa käytännön harjoittelua.

Nuoren urheilijan ravinto (3 h)

Monipuolinen ja riittävä ravinto on urheilijan terveyden ja kehittymisen kannalta yhtä tärkeää kuin oikeanlainen harjoittelu ja riittävä lepo. Koulutuksessa käsitellään muun muassa hyvän arkiruokailun periaatteita, ateriarytmitystä, nestetasapainoa, välipaloja palautumisen tukena sekä kilpailupäivän ruokailun suunnittelua.

Tytöt ja naiset urheilijoina (3 h)

Murrosiästä lähtien fyysisten, psyykkisten ja hormonaalisten tekijöiden huomioiminen harjoittelussa edesauttaa tyttöjen ja naisten kokonaisvaltaista kehitystä urheilijoina. Koulutuksessa pohditaan, pitäisikö sukupuoliset erot ottaa huomioon harjoittelussa ja käsitellään muun muassa fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, jotka tuovat mukanaan haasteita urheiluun tyttöjen kasvaessa naisiksi. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi ravitsemuksen haasteita tyttö- ja naisurheilussa sekä naisurheilijoiden tyypillisiä urheiluvammoja.


Terve urheilija -ohjelma on Tampereen Urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin tutkitun tiedon jalkautusohjelma. Ohjelma on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista Ehkäisyohjelmaa (LiVE).

Kaikkia Terve urheilija -koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!