Valikko 7 / 2020

ESLUn alueen seurat valmiita kehittämään toimintaansa Avoimet ovet -hankkeen myötä

Paralympiakomitea koordinoi kolmen vuoden ajan Avoimet ovet -hanketta, jonka tavoitteena on antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen. ESLUn alueelta Avoimet ovet -hankkeeseen lähtee mukaan 14 pilottiseuraa.

Suomessa on paljon urheiluseuroja, joissa harrastaa ja kilpailee vammaisia ja tukea tarvitsevia henkilöitä. Siihen, että erityisryhmät tai yksittäiset vammaiset harrastajat olisivat urheiluseuroissa perustoimintaa, on vielä matkaa. Sen vuoksi tarvitaan toimivien käytäntöjen jakamista, esimerkin voimaa sekä tarvittavaa informaatiota.

Avoimet ovet -hankkeessa on mukana kuusi lajiliittoa ja 11 Liikunnan aluejärjestöä, mukaan lukien Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU.

Tarkoituksena on saada hyvät käytännöt jakoon

Hankkeessa mukana olevat lajiliitot ja Liikunnan aluejärjestöt ovat nimenneet hankkeeseen pilottiseuroja, jotka kootaan alueittain yhteen syksyllä. Mukana on seuroja, jotka ovat vasta käynnistämässä toimintaa erityisryhmille sekä sellaisia, jotka ovat jo tehneet hyvää työtä useamman vuoden ajan.

– ESLUn alueelta hankkeen alkuvaiheessa on mukana 14 seuraa seitsemästä lajista. Mukana on seuroja jalkapallon, uinnin, voimistelun, yleisurheilun, salibandyn, hiihdon ja koripallon parista. On hienoa olla mukana kehittämässä yhdessä seurojen ja lajilittojen kanssa toimintaa, joka avaa ovia kaikille harrastajille. Uskon, että hanke antaa meille kaikille uusia oppeja ja opimme paljon toisiltamme, toteaa ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä sekä ESLUn hankeosuudesta vastaava Sari Lähdesmäki.

– Hankkeen edetessä mukaan voi tulla uusia seuroja ja vaikkei seura olisikaan hankkeessa mukana, voi tarvittavat tiedot toiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen hakea Avoimet ovet -tietopankin kautta, kertoo Avoimet ovet -hankkeen hankejohtaja Nina Peltonen Paralympiakomitean tiedotteessa.

Ei vaikeaa tai pelottavaa

Peltonen tulee työskentelemään paitsi urheiluseurojen myös lajiliittojen ja Liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Ajatuksena on, että vammaisurheilun ja erityisliikunnan osaamista olisi yksittäisten ruohonjuuritason seurojen ja Paralympiakomitean lisäksi yhä enemmän myös muilla urheilun ja liikunnan toimintakentän alueilla.

– Kun tietoa on entistä helpommin saatavilla ja osaamista aiheeseen löytyy yhä laajemmalta, huomataan suomalaisessa urheilussa, ettei vammaisten ja tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa lopulta ole kysymys mistään erityisen vaikeasta tai pelottavasta asiasta. Urheiluseurat voivat parhaimmillaan olla koko paikallisyhteisön yhteinen juttu, ja siihen kuuluu oleellisesti se, että seuran ovet ovat aidosti avoinna kaikille, sanoo Peltonen.

Yksi hankkeen ensimmäisistä toimenpiteistä on julkaista Avoimet ovet -tietopankki. Tietopankkiin kootaan helposti hyödynnettävään muotoon tiedot siitä, mitä kaikkea urheiluseuran on hyvä ottaa huomioon, kun aloitetaan toimintaa vammaisille ja tukea tarvitseville harrastajille tai kehitetään jo olemassa olevaa toimintaa entistä ehommaksi.

Toinen tärkeä elementti hankkeessa on Löydä oma seura -palvelu, johon kootaan urheiluseurat ja muut urheilu- ja liikunta-alan toimijat, joilla on valmiuksia ja halua ottaa mukaan toimintaansa vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia harrastajia. Tällä hetkellä palvelusta löytyy vajaat 450 toimijaa. Kolmivuotisen hankkeen päätteeksi tavoitteena on kasvattaa palvelun toimijamäärä 1 200:aan.

Hanketta koordinoi Paralympiakomitea ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Energisten ja tukea tarvitsevien lasten ohjaaminen

Suomen Voimisteluliitto järjestää elokuussa maksuttomia verkkokoulutuksia. Aiheina on muun muassa Vauhdikkaat viikarit ja hajamieliset unelmoijat harrastusryhmässä sekä Toimintaa erityisryhmille yhdessä ja erikseen.

Koulutukset ovat kaikille avoimia. Tutustu koulutuksiin Voimisteluliiton sivuilta

Lisätiedot:
Avoimet ovet -hankkeesta: Paralympiakomitea, seurakehittäjä Nina Peltonen, puh. 050 400 1532,
ESLUn toiminnasta: Sari Lähdesmäki, puh.  040 544 7771

Lähde: Paralympiakomitea, Suomen Voimisteluliitto
Kuvituskuva: Pixabay

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija