25.2.2021

Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeen tavoitteena on lisätä kaikille avoimen seuratoiminnan tarjontaa ja edistää toimintarajoitteisten liikkujien yhdenvertaisuutta liikunnassa. Olympiakomitea tukee hanketta vahvasti.

– Suomalaisen seuratoiminnan edistäminen on meille tärkeä strateginen tehtävä. Seuratoiminnan tulee olla avointa kaikille – myös heille, joilla voi olla jokin toimintarajoite. Tehtävämme on auttaa seuroja huomioimaan nämä liikkujat ja yhdistää eri liikkujaryhmät osaksi seuraperheitä, kertoo Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Laurila.

Avoimet ovet -hankkeessa on mukana 12 liikunnan aluejärjestöä ja seitsemän lajiliittoa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Avoimet ovet -hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2020 ja sen on määrä jatkua 31.5.2023 saakka. Keskeisenä tavoitteena on kasvattaa toimintarajoitteisen liikkujien määrää suomalaisissa urheiluseuroissa.

Hankkeen koordinaattori Nina Peltosen mukaan urheiluseuroja halutaan kannustaa yhä vahvemmin ottamaan mukaan toimintaansa erityisryhmiin kuuluvia liikkujia.

– Vaikka tällä saralla onkin havaittavissa selkeää kehitystä, tehtävää riittää vielä. Haluamme hankkeen avulla nostaa esiin jo luotoja hyviä käytänteitä sekä rohkaista seuroja luomaan lisää sellaisia toimintamalleja, jotka huomioivat myös ne liikkujat, joilla on jokin toimintarajoite; esimerkiksi jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, Peltonen avaa.

– Kuten hankkeen nimessäkin jo todetaan; haluamme, että urheiluseuroista löytyy tulevaisuudessa kaikille avointen ovien periaattein järjestettyä toimintaa, johon jokainen liikkuja on tervetullut mukaan, Peltonen jatkaa.

Alueelliset verkostot edistävät urheiluseurojen toimintaa

Hankkeessa mukana olevien liikunnan aluejärjestöjen rooli on keskeinen. Aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Tavoitteena on luoda alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien liittymistä mukaan seuratoimintaan.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu:n (ESLU) lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Lähdesmäki näkee, että verkostoitumistilaisuudet ovat tuoneet eri toimijoita lähemmäs toisiaan.

– Verkostoitumistilaisuuksien kautta seurat ja lajit ovat löytäneet yhtymäpintoja, joiden kautta kaikille avointa toimintaa voidaan kehittää entistä paremmaksi. Seuran toimintatapoja on verkostoitumistilaisuuksien myötä ryhdytty edistämään joko saman tai eri lajin seurojen kesken. Tätä kehityskulkua on ollut hieno seurata ja uskon, että saamme edistettyä eri tahojen yhteistyötä hankkeen myötä entisestään, Lähdesmäki summaa.

Suomen Paralympiakomitea järjestää yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) kanssa Liikuttaako? -raportin avoimen julkistamiswebinaarin tiistaina 2. maaliskuuta, klo 12.00–13.00. Liikuttaako? -raportti kokoaa kahden syksyllä 2020 tehdyn kyselyn tulokset. Liikkujakysely oli osoitettu toimintarajoitteisille henkilöille, Seurakysely teetettiin urheiluseuroille ja muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille. Webinaari ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tästä linkistä webinaarin.

Tutustu lisää Avoimet ovet -hankkeeseen.

Lähde: Olympiakomitean uutinen 25.2.2020