Valikko 5 / 2020

Avoimet ovet -hankkeessa kova tavoite: Tuplamäärä erityistä tukea tarvitsevia liikkujia urheiluseuroihin

Eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen - siitä on kyse Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kolmivuotisessa Avoimet ovet -hankkeessa, joka käynnistyy toden teolla elokuussa.

Urheiluseuroja on ennenkin kannustettu ja tuettu ottamaan erityisryhmiin kuuluvia liikkujia mukaan toimintaansa erilasin hankkein ja muin toimenpitein. Edistystä on saavutettu viimeisten vuosikymmenten aikana ja Suomesta löytyy runsaasti esimerkillisiä urheiluseuroja sekä edistyksellistä työtä tekeviä lajiliittoja. Avoimet ovet -hankkeessa halutaankin jakaa ja jalostaa jo olemassa olevia toimivia käytäntöjä. 

Avoimet ovet -hankkeen voi jakaa kolmeen osa-alueeseen:  

 1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla. Mitkä ovat yhtäältä seurojen pelot ja tuen tarpeet sekä toisaalta toimintarajoitteisten henkilöiden osallistumista edistävät ja hidastavat tekijät?
   
 2. Avoimet ovet -infopankki: verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.
   
 3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Kehittämisprosessi perustuu Hollannissa muovattuun 8-vaiheiseen seurojen kehittämismalliin (Samen Sporten). Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Hanke toteutetaan yhteistyössä 11 Liikunnan aluejärjestön ja kuuden lajiliiton kanssa. Aluejärjestöt ja lajiliitot on lueteltu artikkelin lopussa. Hankkeeseen ovat tervetulleita myös sellaiset urheiluseurat, joiden lajiliitto ei kuulu hankkeen yhteistyölajiliittoihin.
 
Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan omalla alueellaan.
 
– Ajatuksena on, että seurat pääsevät oppimaan toisiltaan yli lajirajojen. Mukana on urheiluseuroja, joissa on jo ollut toimintaa, ja ne voivat sparrata niitä, jotka ovat vielä lähtökuopissa, sanoo Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari.
 
Lajiliittokumppaneiksi hankkeeseen on valikoitu niin yksilö- kuin joukkuelajien lajiliittoja sekä inkluusiotyössään jo pitkällä olevia ja kokemattomampia liittoja.
 
Pilottiseuroille, joita tulee kolmivuotisen hankkeen aikana olemaan noin 30, etsitään kehittämiskumppani, joka voi olla esimerkiksi aluejärjestön tai lajiliiton seurakehittäjä, kunnan erityisliikunnanohjaaja tai muu vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan parissa toiminut henkilö.
 
Vuonna 2023, jos hankkeen tavoitteissa on onnistuttu, suomalaisissa urheiluseuroissa olisi kaksinkertainen määrä toimintarajoitteisia liikkujia nykyhetkeen verrattuna. Paralympiakomitean Löydä oma seura -palvelusta, johon on koottu vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja, löytyisi kolmen vuoden kuluttua 1 200 ryhmää (tämänhetkinen tilanne 440).
 
– Luvut ovat kunnianhimoisia, mutta uskon, että nyt on käsillä aika, jolloin urheiluseurat alkavat vihdoin olla valmiita avaamaan ovensa kaikille. Jokaisella meistä on oikeus liikkua ja yhtä lailla jokainen meistä on potentiaalisesti maksava urheiluseuran jäsen, Aija Saari toteaa.

Avoimet ovet -hankkeen yhteistyötahot

Liikunnan aluejärjestöt

 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Hämeen Liikunta ja Urheilu
 • Kainuun Liikunta
 • Keski-Pohjanmaan Liikunta
 • Keski-Suomen Liikunta
 • Lapin Liikunta
 • Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Pohjanmaan Liikunta
 • Pohjois-Karjalan Liikunta
 • Pohjois-Pohjanmaan Liikunta
 • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Lajiliitot

 • Suomen Hiihtoliitto
 • Suomen Palloliitto
 • Suomen Salibandyliitto
 • Suomen Uimaliitto
 • Suomen Voimisteluliitto

Näiden lisäksi hankkeessa tulee olemaan yhteensä noin 30 pilottiseuraa, jotka voivat olla myös sellaisista lajeista, joiden lajiliitto ei ole mukana hankkeessa.

Lisätiedot:
Suomen Paralympiakomitea
Aija Saari, tutkimuspäällikkö
puh. 040 506 4208
aija.saari@paralympia.fi

Lähde: Suomen Paralympiakomitea