Valikko 5 / 2020

Yhdenvertaisempaa urheilua! -opas toimii loistavana apuvälineenä seurojen ohjaajille ja valmentajille

Punainen kortti rasismille -hankkeen myötä on koottu Yhdenvertaisempaa urheilua! -opas, jossa etsitään keinoja tehdä urheilun ja harrastamisen ympäristöstä yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa kaikille. Oppaassa on keskustelun avausten ja käsitteiden lisäksi helposti käyttöönotettavia harjoituksia.

Urheilun ja liikunnan merkitys erilaisia ihmisiä yhdistävänä voimana on merkittävä, muttei kiistaton. Urheilu ei ole irrallinen saareke yhteiskunnasta, vaan yhteiskunnan normit ja stereotyyppiset asenteet heijastuvat myös kentille, katsomoihin ja pukukoppeihin.  

- Jokaisella meistä pitäisi olla mahdollisuus nauttia liikunnasta ja urheilusta ilman häiriötekijöitä. Yhdenvertaisuuden tulisikin toteutua harrasteliikunnasta huippu-urheiluun ikää, sukupuolta tai identiteettiä katsomatta. Seuratoiminnassa esimerkiksi valmentajan ja ohjaajan toimintatavat ja valinnat vaikuttavat lapsen ja nuoren kokemukseen. Ovatko kaikki valmentajan ajatuksissa yhdenvertaisia ulkonäöstä tai toimintarajoitteista huolimatta? Valmentajien ja ohjaajien lisäksi myös seuran hallinnon on hyvä pohtia, miten seurassa otetaan yhdenvertaisuustyö huomioon, toteaa ESLUn nuorisopäällikkö Tarja Nieminen.

- ESLU on mukana kansainvälisessä CONNEXT for inclusion -hankkeessa yhtenä osatoteuttajista. Olemme järjestäneet hankkeessa tilaisuuksissa, joissa on pohdittu ja jaettu hyviä käytänteitä maahan muuttaneiden kotouttamisesta liikunnan keinoin muun muassa kulttuuritietoisuuden näkökulmasta. Aiheesta keskusteleminen niin seurassa kuin eri toimijoiden kesken sekä erilaiset Yhdenvertaisempaa urheilua! -tyyliset oppaat ovat tärkeitä toimenpiteitä yhdenvertaisuustyössä, lisää Nieminen.

Urheiluseuroilla olisi hyvä olla valmennuksellisten menetelmien ohella myös kasvatuksellinen työkalupakki yhdenvertaisemman urheilukulttuurin edistämiseksi. Omien käsitysten, asenteiden ja valintojen haastaminen on olennainen tekijä ihmisenä, pelaajana, ohjaajana, valmentajana tai esimerkiksi vanhempana kehittymisessä. Yhdenvertaisuuden avulla vaikutetaan ihmisten kokemuksiin turvallisuudesta ja mahdollisuudesta nauttia urheilusta.

Lataa Yhdenvertaisempaa urheilua! -opas työkaluksi seuratoimintaan

Yhdenvertaisempaa urheilua! -opasta voi hyödyntää esimerkiksi keskustelun avaajana syrjintä-, kiusaamis- tai häirintätilanteiden käsittelyssä sekä yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden parantamisessa. Oppaassa avataan yhdenvertaisen urheilun käsitteitä, viestinnän monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta sekä pohditaan asenteisiin vaikuttamista. Oppaassa on selkeitä toiminnallisia harjoituksia, joita voi ottaa helposti käyttöön.

Lataa opas Punainen kortti rasismille -verkkosivuilta.

Punainen kortti rasismille -hanke on Suomen monikulttuurisen liikuntaliiton FIMUn vuonna 2003 aloittama hanke, jota toteutettiin yhdessä Jalkapallon pelaajayhdistyksen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli leivittää rasismin, syrjinnän ja kiusaamisen vastaista viestiä. Kansainvälinen kampanja on lähtöisin jalkapallon parista ja sitä on toteutettu useassa eri maassa. Suomessa ajatus levisi vahvasti myös muihin urheilulajeihin.

Lähde: Punainen kortti rasismille -verkkosivut

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija