Valikko 5 / 2020

Liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämiseen – ESLUn alueelle tukea myönnettiin miljoona euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. ESLUn alueelle myönnettiin seuratukea 1 000 500 euroa 106 urheiluseuralle ja yhdistykselle.

Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 358 hankkeelle. Näistä uusia hankkeita on 246 ja jatkoa aiemmille hankkeille 112. Avustukset kohdistuvat 63 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 30.

− Oli ilahduttavaa huomata, että tukea saaneiden joukossa oli mukana seurojen yhteishankkeita. Tätä toivottiin myös ministeriön suunnalta. Mielestäni seurojen välinen yhteistyö on kasvanut ja kehittynyt vuosien varrella, mikä on seuratoiminnan kannalta hieno asia. Seurojen yhdessä saama seuratuki voidaan hyödyntää työpaikan luomiseen ja ammattilaisen palkkaamiseen. Esimerkiksi ESLUn jäsenseura M-Team ja salibandyseura SB-Pro saivat seuratukea, jolla seurat pystyvät yhteistyössä palkkaamaan yhden ihmisen kokopäiväisesti. Tämä on myös työntekijän kannalta hyvä ratkaisu, toteaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman.

− Tukea saanneisiin tahoihin tutustuessani huomasin myös, kuinka lohjalaiset seurat olivat aktivoituneet ja saaneet huomattavasti enemmän tukea edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi lähes kaikki ESLUn sparraamat seurat saivat seuratukea, lisää Ekman.

Seurat tarjoavat matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja haluavat ehkäistä nuorten liikunnan lopettamista. Hankkeet, joissa lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa, ovat lisääntyneet.

Harrastamista koulupäivän läheisyydessä lisätään, ja seurat tekevät yhä enemmän yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Myös perheliikuntatoiminnan määrä kasvaa jatkuvasti. Toiminnan laatua halutaan lisätä ja suosittujen lajien suuria ryhmiä jaetaan pienemmiksi. Nuoria myös koulutetaan urheiluseuroissa eri tehtäviin.

Palkkaushankkeisiin avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joissa seuraan palkataan ensimmäinen työntekijä. Vapaaehtoistoimintaan pyritään löytämään kehittämishankkeissa hyviä malleja.

− Seuroissa tehdään tärkeää työtä suomalaisten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Seuratoiminnan kehittämistuen suuri saajajoukko osoittaa, että suomalainen kansalaisyhteiskunnan kenttä elää ja voi hyvin, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratoiminnan kehittämistuesta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Seuratoiminnan kehittämistuki on ministeriön vuosittain jakama avustus, eikä se ole sidoksissa koronatilanteeseen. Mikäli seura joutuu tekemään muutoksia hankkeeseen koronatilanteen vuoksi, siitä on tehtävä selvitys lopullisen hankeselvityksen yhteydessä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 21.4.2020

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija