Valikko 8 / 2019

Liikunnan ja kotoutumisen -verkostossa keskustellaan maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisestä

Ensimmäinen Liikunnan ja kotouttamisen aamukahvit -tilaisuus keräsi aktiivisen joukon järjestöistä, urheiluseuroista ja kunnista keskustelemaan, verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksia maahan muuttaneiden kotoutumisen tukemisesta liikunnan keinoin. Tulevissa CONNEXT for inclusion -hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa jatketaan hedelmällistä keskustelua, syvennytään lisää aiheeseen asiantuntijoiden avausten myötä sekä jaetaan onnistuneita esimerkkejä toteutuneista tai meneillään olevista hankkeista.

Ensimmäisen tapaamisen hanke-esimerkeistä vastasivat Plan International Suomi ja Helsingin NMKY. Molemmissa järjestöissä on tehty pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä maahan muuttaneiden parissa.

Planin Kotouttava luontoliikunta -toiminta

Plan toteuttaa vuosittain luontokotoutumisessa yhdestä kolmeen hanketta. Tällä hetkellä meneillään on kaksi hanketta: Luontoliikunta yhdistää sekä Juuria ja silmuja. Viime vuonna hankkeissa järjestettiin 58 retkeä, johon osallistui 1 264 henkilöä.

- Luontokotoutuminen tukee maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä kotoutumista luontolähtöisen toiminnan avulla. Hankkeessa pyritään toteuttamaan retkiä ja tapahtumia, joihin osallistuu eri-ikäisiä ja eri taustoisia tulevia ihmisiä. Toimintamme keskittyy nyt pääkaupunkiseudulle ja pääasiassa kohtaamiset syntyvät koulu- ja opiskeluryhmien kautta, kertoo Plainin hankkeita esitellyt Anu Roverato.

Luontoliikunta yhdistää -hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisia liikkumaan ja toimimaan luonnossa yhdessä sekä ohjata heitä henkilökohtaisiin kestävän elämäntavan ratkaisuihin. Hankkeen toimintamuotoja ovat esimerkiksi jokamiehenoikeuksiin keskittyvät luontoretket, harrastuskokeilut, luonnonhoitotalkoot ja kaupunkiympäristön tempaukset.

- Tällä hetkellä hankkeen tiimoilta tehdään yhteistyötä Stadin MaaLin (Helsingin kaupungin maahanmuuttajien liikunta) kanssa. Toiveena olisi, että CONNEXT-hankkeen ja tapaamisten avulla löydettäisiin lisää kumppaneita myös seuratoiminnan puolelta. Myös yli viisi henkeä sisältävät ryhmät voivat ilmoittautua mukaan toimintaan, toteaa Roverato puheenvuorossaan.

Helsingin NMKY:llä vuosien kokemus hanketyöstä maahan muuttaneiden kotouttamiseksi

HNMKY:llä on laajasti tietoa ja näkemystä erilaisista hankkeista vuosien varrelta. HNMKY:n kehityspäällikkö Jyrki Eräkorpi esitteli järjestön laajaa Y-Care-toimintaa, jonka avulla vahvistetaan hyvinvointia, toiminnallista osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.  

Toiminnan esittelyn ohessa Eräkorpi rohkaisi toimijoita tekemään tiivistä yhteistyötä keskenään ja luomaan kontakteja monipuolisesti eri tahoihin. Lisäksi hän kannusti yhdistyksiä hanketoiminnan pariin.

- Uusi asia vaatii aina alkuinvestointia, mutta on hyvä myös miettiä, mitä sillä saadaan. Hanketyö on muun muassa lisännyt toimintaa ja tunnettavuutta. Lisäksi hankkeiden myötä toimijoidemme osaaminen on karttunut, kertoo Eräkorpi ja lisää, että hyvissä hankkeissa on aikaa myös kehittää.

Y-Care-palvelukokonaisuuksista osallistujat kiinnostuivat erityisesti MOK- ja Yökoris-toiminnasta. MOK Intercultural Competence Training - Monikulttuurinen ohjaajakoulutuskoulutus tarjoaa osaamista kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, antaa välineitä monimuotoisten ryhmien kanssa työskentelyyn ja mahdollisuuden peilata omaa roolia ja kokemuksia muutokseen ja kulttuuriin pienryhmässä.

- Monikulttuurinen ohjaajakoulutusta on tarjolla ympäri Suomea ja sitä voidaan järjestää tilauksesta, Eräkorpi vastasi koulutuksesta kiinnostuneille.

Yökoris on matalan kynnyksen toimintaa iästä ja sukupuolesta riippumatta. Yökoriksen keskeisenä ideana on luoda monikulttuuriselle nuorisolle yhteisö, jolla on mielekästä tekemistä ja johon jokainen voi tuntea kuuluvansa. Toimintatapa on yksinkertainen: HNMKY vie toiminnan suoraan nuorten luokse. Vuosien saatossa toiminnalla on ehkäisty nuorten syrjäytymistä, tarjottu työpaikkoja ja integroitu maahanmuuttajataustaisia nuoria yhteiskuntaan.

- Nimestä huolimatta toimintaa järjestetään myös päivisin ja muidenkin lajien kuin koripallon ympärille. Viime vuonna meillä oli 280 tapahtumaa, joissa 150:ssä ei pelattu koripalloa. Tämä on kohtaamistyötä, jossa liikunta on välineenä. Liikunta yhdistää monia ja sitä kautta on löydetty voimaa ja omaa identiteettiä, toteaa Eräkorpi.

Tule mukaan CONNEXT-aamukahvitilaisuuksiin!

CONNEXT-aamukahvitilaisuuksien tavoitteena on tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen, uuden oppiminen ja verkostoituminen. Aihepiirit keskittyvät maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisen sekä kotoutumisen ympärille.

- Viestintä ja kohderyhmän tavoittaminen, seurojen ja kuntien yhteistyö, yhteisen kielen puuttuminen, avustukset sekä hyödyn ja vaikuttavuuden mittaaminen olivat aiheita, jotka nousivat toivelistassa esille. Lisäksi pohdittiin maahan muuttaneiden sitouttamista järjestön toimintaan ja vertaisohjaajien merkitystä. Tulevien tilaisuuksien teemat rakennetaan osallistujien toiveiden pohjalta, kertoo CONNEXT-hankkeen projektipäällikkö Mai Salmenkangas.

Salmenkangas kannustaa eri tahoja olemaan rohkeasti yhteydessä CONNEXT-hankkeen yhteistyötahoihin ja toivoo uusien kumppanuuksien syntymisiä.

CONNEXT-hankkeen aikana järjestetään vielä kahdeksan aamukahvitilaisuutta. Seuraava tilaisuus pidetään Helsingissä tiistaina 5.11.2019 klo 8.30–10.00, Metropolian Myllypuron kampuksella. Lyhyiden asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi tilaisuuksissa on aikaa verkostoitumiselle ja ajatusten vaihdolle. Ilmoittaudu mukaan Liikunnan ja kotoutumisen -verkostoon tästä. Järjestelyistä vastaavat Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, HNMKY ja Metropolia Ammattikorkeakoulu osana CONNEXT-hanketta.


CONNEXT - for inclusion on kansainvälinen ESR-hanke (2018–2021), jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria löytämään koulutuspolkunsa ja sitoutumaan valitsemalleen alalle. Suomessa keskitytään nuoriin maahanmuuttajataustaisiin miehiin heidän siirtyessään peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Samalla kehitetään perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Suomessa CONNEXT:in kehittämistyö keskittyy pelillisyyden ja liikunnan hyödyntämiseen. Muita hankemaita ovat Belgia ja Ruotsi.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija