Valikko 8 / 2019

Liikuntaneuvonta vie kohti hyvää arkea

Liikuntaneuvonnan työharjoitteluissa pilotoitiin työikäisten liikuntaneuvontaa urheiluseuroissa, osana ESLUn johtamaa Oppien aktiiviseen arkeen! (OAA) -hanketta. Kokemukset liikuntaneuvonnasta ovat rohkaisevia. Marraskuussa seuroilla on mahdollisuus kouluttaa omia ohjaajia työikäisten liikunta- ja hyvinvointineuvojiksi.

Tapiolan Voimistelijat kokeilivat liikuntaneuvontaprosessia keväällä 2019 opiskelijaharjoittelun kautta. Fysioterapeuttiopiskelija Esa Suikkanen (kuvassa), 27, teki seitsemän viikon harjoittelun seurassa.

Tapiolan Voimistelijoiden liikuntaneuvontaan osallistuneille oli yhteistä se, että arjessa ei tuntunut olevan aikaa säännölliselle liikkumiselle. Neuvottavat olivat seuran jäseniä, voimistelijoiden äitejä ja irtotunneille osallistuvia. Neuvottavina oli kymmenen noin 35–50-vuotiasta naista.

Aloitusvaiheessa Suikkanen oli sähköpostilla yhteydessä seuran hankkimiin neuvottaviin ja sopi yksilölliset tapaamiset. Harjoittelun vuoksi neuvonta oli osallistuville neuvottaville maksutonta. Jokaisen neuvottavan kanssa tapaamisia oli kolme.

-Ensimmäisellä kerralla esittelin seuran lajeja ja liikkumisen mahdollisuuksia. Pohdimme yhdessä, miten asiakas pääsee helpoiten säännöllisen liikunnan makuun. Lähdimme ruohonjuuritasolta miettimään, millaisiin kohtiin arjessa olisi mahdollista lisätä liikuntaa, kuten automatkojen korvaaminen kävelyllä.

Seuraavilla tapaamiskerroilla keskusteluissa pohdittiin, miten liikunnan lisääminen oli onnistunut ja millaisia kokemuksia neuvottavalla oli.

-Tärkeintä oli saada asiakas ymmärtämään, miten oma toiminta vaikuttaa omaan oloon ja miten liikunta on keino kohti hyvä arkea, Suikkanen pohtii.

Liikuntaneuvonnassa sivutaan muitakin asioita, kuten ravitsemusta, palautumista ja lepoa, mutta pääpaino on löytää hyvä ja terve suhde liikkumiseen. Asiakkaan kanssa keskustellaan ja määritellään keskeisin haaste. On turha lähteä ratkomaan kaikkia ongelmia kerralla.

Suikkanen tutustui liikuntaneuvontaan ja Oppien aktiiviseen arkeen -hankkeeseen Laurea-ammattikorkeakoulun kurssilla viime syksynä.

- Kurssilla sain perusinfoa liikuntaneuvonnasta, motivoinnista ja psykologisista tekijöistä. Opetuksen ja materiaalipaketin pohjalta tein ensin parin kanssa liikuntaneuvontaa ja Tapiolan Voimistelijoissa itsenäisen harjoittelun. Tukea ja neuvoja saimme koululta ja ESLUn kouluttajalta.

Suikkanen koki harjoittelun liikuntaneuvonnan parissa hyödylliseksi. Jos liikuntaneuvontaan olisi enemmän aikaa, niin Suikkanen ottaisi mukaan enemmän yhteisiä lajikokeiluja sekä kunnon kehittymistä arvioivan alku- ja loppumittauksen.

Seuratoiminta on tullut Suikkaselle tutuksi nuorena vapaaottelun parissa. Valmistuttuaan hän tekisi mielellään liikuntaneuvontaa osana fysioterapeutin työtä. Urheiluseura olisi mieluinen työskentely-ympäristö tulevaisuudessa.

- Sain liikuntaneuvonnasta onnistumisen kokemuksia. Oma aktiivinen liikunnan harrastaminen antoi varmuutta neuvontatyöhön. Hienointa oli päästä edistämään ihmisen terveyttä ja kokemusta paremmasta jaksamisesta arjessa, Suikkanen iloitsee.

Koulutus seuroille marraskuussa

Yksilöllinen hyvinvointivalmennus sopii ESLUn terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkaman mielestä hyvin seurojen palvelutarjontaan tulevaisuudessa. Marraskuussa järjestämme seuroille kaksipäiväisen koulutuksen aiheesta.

- Neuvontaprosessi on uusille liikkujille turvallinen ja innostava tapa aktivoitua ja lähteä liikkeelle. Se tarjoaa lisäksi luontevan väylän tutustua oman lähiseuran toimintaan ja rohkaistua mukaan seuran perustoimintaan, kuten Esan kokemuksista urheiluseurassa nähdään.

Mahdollista asiakaskuntaa neuvonnalle ovat esimerkiksi urheilevien juniorien vanhemmat ja seuran yritysyhteistyökumppanit. Palkaman mielestä hyvinvointivalmennus luo uusien jäsenyyksien lisäksi myös aiempaa vahvempia kumppanuuksia jo olemassa olevien sidosryhmien kanssa.

Seuraohjaajien Hyvinvointivalmentajaksi-koulutus

ESLUn OAA-kehittämishankkeessa lanseeraaman Hyvinvointivalmentajaksi -koulutuksen tavoitteena on tarjota urheiluseuran ohjaajille ymmärrystä, osaamista, työkaluja ja ennen kaikkea varmuutta matalankynnyksen kannustavan yksilöneuvontaprosessin vetämiseen ja jalkauttamiseen omassa seurassa. Kouluttajana toimii kokenut liikunta- ja hyvinvointivalmentaja Hannu Suominen, LO.

Suominen on erikoistunut hyväksymis- ja arvopohjaiseen lähestymistapaan ja räätälöinyt seuroille suunnatun koulutuksen. Ennen seurakoulutusta konseptia on pilotoitu yli 200 liikunta- ja terveysalan opiskelijan kanssa vuosina 2017–2019. Koulutus sisältää myös osallistujien seurajohdolle toimitettavan infon prosessin toteuttamisesta, palvelun markkinoinnista ja hinnoittelusta.

Seuraohjaajien kaksipäiväisen hyvinvointineuvontakoulutus järjestetään Helsingissä 9.11. ja 30.11.2019. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Lisätietoa OAA-hankkeesta ja Etelätuulen aikaisemmat jutut löydät tästä.

Teksti: Henna Tarjanne-Lekola, kuvat: Merja Palkama