Oppien aktiiviseen arkeen! -kehittämishanke

ESLUn johtama Oppien aktiiviseen arkeen! -kehittämishanke (OAA) sai taloudellista tukea myös vuodelle 2019. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman rahoittamassa hankkeessa perehdytetään opiskelijoita prosessinomaiseen liikuntaneuvontaan sekä tarjotaan työikäisille yksilöllistä tukea elämäntapamuutokseen ja aktiiviseen arkeen. Hankkeen viimeisen vuoden tavoitteena on osallistaa urheiluseuroja mukaan palveluketjuun ja pilotoida urheiluseuroissa liikuntaneuvontaa.

Hankevuosi 3 – urheiluseurayhteistyö ja liikuntaneuvonta

Oppien aktiiviseen arkeen -kehittämishankkeen kolmas ja viimeinen vuosi panostaa urheiluseurayhteistyöhön. Tarjoamme aikuis- ja työyhteisöliikunnan kehittämisestä kiinnostuneille seuroille koulutusta, tukea, verkostoja sekä ideoita ja osaamista seuran oman toiminnan kehittämiseen aikuis- ja työpaikkaliikunnan kehittämiseksi. Jatkamme myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja lanseeraamme syksyllä 2019 uuden liikuntaneuvonnan koulutuskokonaisuuden seuratoimijoille.
 

Hankevuosi 2 – pysyvyyttä arjen aktiivisuuteen urheiluseurojen ja työyhteisöjen tuella

Toisen hankevuoden tavoitteena on jatkaa liikuntaneuvonnan jalkauttamista tiiviin oppilaitosyhteistyön myötä. Henkilökohtaisen neuvontajakson loppuun lisätään nyt tukitoimia, joilla vahvistetaan työikäisen innostusta jatkaa liikkumista esimerkiksi paikallisen urheiluseuran toiminnassa.

ESLUn toiminta-alueen noin 3000 urheiluseuran kattava lajivalikoima tarjoaa mielekästä toimintaa erilaisille liikkujille. Seurojen tarjontaa tuodaan hankkeen aikana esille muun muassa lajikokeilujen, demo- ja tekniikkakurssien muodossa. Hankkeen tavoitteena on, että neuvottavat löytäisivät lähiseurasta uuden harrastuksen itselleen.

Elintapamuutosten pysyvyyden edesauttamiseksi neuvottavien tukiverkostoa pyritään kehittämään työyhteisön sisällä. Tavoite on saada neuvontaprosessiin useampia henkilöitä mukaan samasta työyhteisöstä, joka mahdollistaisi vertaistuen projektin aikana ja sen jälkeen.
 

Hankevuosi 1 – liikuntaneuvontaprosessin jalkauttaminen opiskelijayhteistyönä

Vuonna 2017 hanke tarjosi arvokasta kokemusta opiskelijoille ja askelia kohti liikunnallisempaa arkea työikäisille neuvottaville. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kolmesta eri oppilaitoksesta 68 liikunnan- ja terveysalan opiskelijaa, jotka kohtasivat 55 työikäistä neuvottavaa syksyn aikana. Kahden kuukauden neuvontaprosessissa syntyi noin 300 neuvontakontaktia opiskelijoiden ja neuvottavien välille.

Neuvottavat valittiin mukaan hankkeeseen hakemustensa perusteella eri työpaikoista. Yli 90 prosenttia neuvottavista ilmoitti esitietolomakkeella olevansa vapaa-ajallaan matalan tai keskitason liikkuja. Seurantakyselyn perusteella lähes 90 prosenttia neuvottavista koki saavuttaneensa hakuvaiheessa asettamansa tavoitteen täysin tai osittain. Opiskelijoiden mielestä projektin parhainta antia oli, että he pääsivät käytännössä kokemaan neuvontatilanteita ja huomioimaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.

OAA-hankkeesta on kirjoitettu seuraavissa julkaisuissa: Etelätuuli 11/2017 / Etelätuuli 3/2018 / Etelätuuli 9/2018 / Etelätuuli 11/2018 / Etelätuuli 8/2019 / Etelätuuli 9/2019 / Etelätuuli 1/2020