Valikko 1 / 2020

ESLU ohjaa ja tukee hyvinvointivalmennuksen jalkautumista järjestöihin

Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistyksissä on kehitetty palveluita työikäisille jäsenille Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, ESLUn Oppien aktiiviseen arkeen (OAA) -kehittämishankkeessa. Uudeksi malliksi löydettiin hyvinvointivalmennus, jonka kohderyhmä otti innolla vastaan.

Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistyksillä on kattava tarjonta liikuntapalveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on tehty yleisöluentojen, vertaistuen sekä satunnaisten projektien ja kurssien muodossa.

- ESLUn OAA-hankkeen kautta toivottiin löytyvän käytännön neuvoja työikäisten tavoittamiseen ja ideoita uudenlaisiin toimintamalleihin. Hyvinvointivalmennus tuntui sopivan erinomaisesti osaksi palvelutarjontaamme ja arvelimme sen kiinnostavan asiakkaitamme. OAA-hankkeen myötä saimme fysioterapeuttiopiskelijan tekemään hyvinvointivalmennuksia. Näin oli helppoa pilotoida uutta palvelumuotoa ilman taloudellista riskiä ja ylimääräisiä kuluja, kertoo Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistysten toiminnanjohtaja Milla Suomi.

Yksilöllistä elintapaohjausta hyväksymis- ja arvopohjaisesti

Hyväksymis- ja arvopohjaista lähestymistapaa hyödyntävää ESLUn hyvinvointivalmennusta on pilotoinut Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistysten ohella viisi urheiluseuraa vuonna 2019. Kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia ja ESLU jatkaa toiminnan jalkauttamista kentälle tiedotuksen, sparrausten ja koulutusten muodossa.

- Hyvinvointivalmennus suunnitellaan yksilöllisesti, jolloin voidaan vastata juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin ja tukea asiakasta elämäntapamuutoksissa esimerkiksi ravitsemuksen, palautumisen ja stressinhallinnan alueilla, liikunnan lisäämisessä arkeen tai vaikkapa kuntoutumisessa. Ihmisen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kulkevat käsikädessä, toteaa Suomi.

- Oletamme, että harva yhdistysten tai urheiluseurojen jäsenistä täyttää liikuntasuosituksia. Koemme, että palvelu täydentää kunnallista liikuntaneuvontaa ja vahvistaa liikuntaneuvonnan paikallista palveluketjua erityisesti ennaltaehkäisevän terveyden edistämisen näkökulmasta. Hyvinvointivalmentajaksi-koulutuksessamme osallistuja saa tietoa, työkaluja ja käytännön harjoitusta elämäntapojen muutosprosessien tukemiseen ja ymmärrystä niiden soveltamiseen. Tarjoamme myös valmentajan taustaorganisaatiolle ohjeet ja tukimateriaalit palvelun jalkauttamiseen, kertoo OAA-hankepäällikkö, terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

Hyvinvointivalmennus tukee jäsenistöä entistä kokonaisvaltaisemmin

Suomi kokee hyvinvointivalmennuksen merkitykselliseksi jäsenistölle. Hänen mukaansa henkilökohtaisessa valmennuksessa saadun tuen ja kannustuksen avulla ihmiset innostuvat ja motivoituvat tekemään elämäntapamuutoksia, jotka parantavat merkittävästi heidän hyvinvointiaan, elämänlaatuaan ja onnellisuuttaan.

Palvelumuotona hyvinvointivalmennus saattaa olla jäsenistölle vielä vieras. Suomi uskoo, että tutun järjestön tarjoamana kynnys osallistua hyvinvointivalmennukseen saattaa olla matalampi ja ihmiset voivat innostua osallistumaan palveluun, jota ei muuten ehkä tulisi kokeiltua.

- Hyvinvointivalmennus on ollut meille todella mielenkiintoinen kokemus. Tarjolla olleet valmennuspaikat täyttyivät alle vuorokaudessa ja varapaikoilla odottaa edelleen toistakymmentä asiakasta. Tämän pohjalta palvelulle näyttäisi olevan tarvetta järjestösektorilla. Olemme pohtineet mahdollisuutta ottaa hyvinvointivalmennus osaksi palvelutarjontaamme, toteaa Suomi.

Helsingin Selkäyhdistyksissä hyvinvointivalmennusta ohjanneen Laurea-ammattikorkeakouluharjoittelija Antti Leirimaan kokemukset valmennusten vastaanotosta ovat olleet myös positiivisia. Leirimaan mukaan hyvinvointivalmennuksen hyväksymis- ja arvopohjainen lähestyminen on ollut asiakkaille yllättävää.

- Asiakkaat tulivat vahvalla tuki ja liikuntaelin näkökulmalla tapaamisiin ja olivat mielissään holistisesta ja ihmisen kokonaisuutena huomioivasta valmennusfilosofiasta. Asiakkaat ovat kokeneet motivoivaksi ja sitouttavammaksi arvopohjaisesti laaditut tavoitteet ja toiminnot, jotka vastaavat näitä arvoja. Realistiset ja elämäntilanteeseen sovitetut tavoitteet ovat lisänneet valmennuksessa olleiden pystyvyyden tunnetta ja näin ovat osaltaan kokeneet elämänhallinnan parantuneen ja yleisesti suhtautumisen itseensä olleen positiivisempaa, kertoo Leirimaa.

Työikäisten liikuttamistyö jatkuu

Suomen mielestä osallistumisen ESLUn OAA-hankkeeseen on ollut hyödyllistä. Yksi tärkeimmistä avuista oli ESLUn asiantuntijoiden tarjoama yksilöllinen sparraus, jossa asiantuntija arvioi järjestön palveluntarjontaa ja antoi uusia näkökulmia työikäisten liikunnan kehittämiseksi.

- Työntekijöitämme on osallistunut ESLUn järjestämiin koulutuksiin, joissa aiheina olivat muun muassa palvelumuotoilu ja hyvinvointivalmennus. Koulutuksissa jaettiin hyviä käytäntöjä muiden toimijoiden kanssa sekä työstettiin omaa strategiaa ja toimintamallia työikäisten liikuttamiseksi. Työikäisten tavoittaminen on koettu järjestössä haasteelliseksi, mutta prosessin myötä olemme alkaneet miettiä keinoja siihen, kuinka, mistä ja miten kohderyhmää tavoitetaan ja mitä pitää huomioida markkinoinnissa, kertoo Suomi.

ESLU järjestää keväällä 2020 Hyvinvointivalmennus-koulutuksen. Tarkempi ajankohta selviää lähiaikoina, joten kannattaa seurata koulutuskalenteriamme.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma tukee ESLUn Oppien aktiiviseen arkeen (OAA) -hanketta.

Juttu on julkaistu alun perin UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset-lehdessä joulukuussa 2019
Kuva: Pixabay

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija