Valikko 1 / 2020

Seurojen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö vahvistaa lasten monipuoliset liikuntakokemukset

ESLU tukee verkostotyöllään ja koulutuksillaan kuntien varhaiskasvatuksen liikunnallistamista ja liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista varhaiskasvatusyksiköihin. Haluamme tukea kuntia rakentamaan toimivat verkostot, joissa yhteistyössä kunnan eri hallintoalojen ja paikallisten seurojen kanssa lisätään lasten liikkumista päivän aikana.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa (2016) esitetään alle kouluikäisille lapsille vähintään kolme tuntia fyysistä aktiivisuutta päivässä, mistä tunti tulisi olla vauhdikasta liikkumista. Tutkimusten mukaan tämä ei kuitenkaan toteudu monien lasten kohdalla. Alle kouluikäisistä lapsista vain 10–20 prosenttia saavuttaa normaalin kasvun, kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tarpeellisen päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrän.  

Pienen lapsen fyysinen aktiivisuus koostuu pienistä pyrähdyksistä päivän mittaan, joten arkiliikunnalla ja liikkumisen mahdollistavilla käytännöillä on suuri merkitys suositusten toteutumiseen jokaisen lapsen kohdalla. Lapsen maailmassa aikuinen toimii portinvartijana, joka joko mahdollistaa tai estää lapsen fyysisen aktiivisuuden. Tästä syystä lasta ympäröivien aikuisten asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää. 

ESLU mukana lisäämässä liikettä varhaiskasvatukseen 

Liikunnan aluejärjestöjen yhteisessä Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista ja jatkuvuutta varhaiskasvatuksessa. Tavoitteina on alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen, varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnallisten menetelmien ja liikuntaosaamisen vahvistaminen, uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi sekä valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyön paikallinen edistäminen. 

Hankkeen puitteissa ESLU tarjoaa varhaiskasvatusyksiköille maksuttomia koulutuksia Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmatyön tueksi. Lisäksi kunnat voivat tilata koulutuksia monipuolisesta valikoimastamme. Yksi suosituimmista koulutuksistamme kunnille on ollut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (Liikkari), jonka avulla on vahvistettu liikunnan osaamista varhaiskasvatuksessa. 

Esimerkiksi Espoon kaupunki on tilannut ESLUlta Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksia säännöllisesti jo vuodesta 2007 ja yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Vuosien varrella olemme pitäneet Espoossa 27 Liikkari-koulutusta, joissa on käynyt 474 varhaiskasvatuksen ammattilaista hakemassa lisää oppia lasten liikuttamisesta.

Lisäksi vuonna 2019 Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen Voimaa varhaiskasvatukseen – liikettä arkeen -hankkeen puitteissa ESLU piti Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpajat kaupungin varhaiskasvatusyksiköille. Työpajoissa ovat olleen mukana myös kunnalliset perhepäivähoitajat. Vuoden alusta Lohjan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä järjestetään ESLUn Toiminnalliset vanhempainillat, joissa sekä lapset että aikuiset pääsevät liikkumaan.

Verkostotyö yhdistää toimijat – seurat aktiivisesti mukaan kunnan toimintaan

ESLU tukee kuntia lasten liikkumisen mahdollistavan verkoston rakentamisessa. Parhaiten verkosto toimisi poikkihallinnollisesti eli siinä olisi mukana kunnasta kaikki hallinnonalat, joiden työllä on vaikutusta lasten liikkumiseen. Varhaiskasvatuksen lisäksi mukana olisi hyvä olla myös liikuntatoimi ja tilapalvelut. Paikalliset seurat ja muut kolmannen sektorin toimijat olisi hyvä pyytää mukaan, jotta koolla olisi mahdollisimman kattavasti alueella lasten liikunnasta vastaavia toimijoita.

Vuonna 2020 useammassa ESLUn alueen kunnassa alkaa liikunnan hankkeita. Kannustamme urheiluseuroja ottamaan rohkeasti yhteyttä ESLUun tai omaan kuntaan, mikäli yhteistyö kiinnostaa. Seurojen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö voi olla esimerkiksi yhteisiä tapahtumia ja lajikokeiluja joko päiväkodilla tai seuran liikuntatiloissa. Yhteistyön kautta saadaan lapsille monipuolisia liikuntakokemuksia ja seuroille kenties uusia harrastajia!

Lisätietoja:
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeen asiantuntija, Virpi Katajarinne, puh. 040 717 0792

Lähteet: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21 
Kuvistuskuva: Pixabay

Virpi Katajarinne

Asiantuntija, Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke