Valikko 1 / 2020

Teppo Laine: Uusi työaikalaki

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Uuden työaikalain muutokset koskevat myös yhdistysten työsuhteita.

Keskeisimmät muutokset urheiluyhdistysten osalta ovat:

  1. Uusi työaikamuoto joustotyöaika, joka voidaan ottaa käyttöön, jos yli puolet työntekijän työajasta on sellaista, että työantaja ei osoita sen aikaa tai paikkaa, vaan työntekijä voi itse määritellä työn suorittamisen ajan ja paikan. Viikoittainen säännöllinen työaika saa joustotyöajassa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Tällainen joustotyöajan käyttäminen edellyttää erillistä sopimista ja se soveltunee lähinnä toiminnanjohtajien tai valmennuspäälliköiden työsuhteisiin.
     
  2. Toinen merkittävä asia on työaikapankki, joka tulee uutuutena lakiin. Kyseessä on työajan järjestely, jossa työntekijä voi sovituissa rajoissa päättää, milloin päivittäisen työnsä tekee. Uudessa laissa on lisätty liukuvaan työaikaan liittyviä mahdollisuuksia. Päivittäinen liukuma-aika kasvaa aiemmasta kolmesta tunnista neljään, ja liukuma voidaan sijoittaa myös ilta-aikaan. Viikoittainen säännöllinen työaika on keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana. Seurantajakson päättyessä ylitysten enimmäiskertymä saa olla enintään 60 tuntia ja alitusten enimmäismäärä 20 tuntia.
     
  3. Kolmas merkittävä uudistus on siirtyminen enimmäistyöajan seurantaan. Enimmäistyöajan määrä nousee jonkin verran. Ylitöiden enimmäismäärän sijaan ryhdytään seuraamaan työajan kokonaismäärää. Viikoittainen työaika ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Toisin kuin nykyisin, enimmäistyöaika tulee sisältämään niin aloittamis- ja lopettamistyönä kuin hätätyönä tehdyt työtunnit. Kyse olisi absoluuttisesta enimmäistyöajasta. Tässä uudistuksessa on vuoden siirtymäkausi eli kokonaistyöajanseuranta on otettava käyttöön viimeistään 1.1.2021.
     
  4. Myös muita muutoksia on tullut, kuten muun muassa työajan määrän muuttuminen eräissä tilanteissa ja lepoaikoja koskevat säännökset uudistuvat.

Muutokset vaikuttavat kaikkiin työsuhteisiin ja erityisesti itsenäistä työtä suorittaviin henkilöihin ja asiantuntijatyötä tekeviin, joten yhdistysten työnantajina tulee tutustua ja sopeuttaa toimintaansa muutosten edellyttämällä tavalla. 

Lisää aiheesta ESLUn seuraseminaarissa 1.2.2020 – ilmoittaudu mukaan!

Legistumin asianajaja ja osakas Teppo Laine avaa työaikalain muutoksia lisää ESLUn seuraseminaarissa Helsingissä 1.2.2020. Ilmoittautumislomakkeella on mahdollista jättää aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joihin vastataan seminaarin aikana.

Lisäksi seminaariin saapuvat urheiluvaikuttaja Hjallis Harkimo ja Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani kertomaan näkemyksiään johtamisesta. Tutkimusosuudesta vastaa KIHUn erikoistutkija Outi Aarresola ja seuraesimerkistä Sport Club Vantaa. Lue lisää seminaarista.

Kuva: Pixabay