Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä ESLU. ESLUn tarkoituksena on toimia liikunnan ja urheilun alueellisena palvelu- ja yhteistyöjärjestönä Etelä-Suomessa ja tukea sekä edistää eri väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä liikunnan sekä urheilun vaikuttamiskeinoin.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:

  1. Tuottamalla monimuotoisia liikunta-alan järjestö- ja koulutuspalveluita
  2. Tuottamalla monimuotoisia liikuntatapahtumia ja -tilaisuuksia
  3. Toimimalla erilaisissa liikunta-alan yhteistyöhankkeissa
  4. Tuottamalla kunnille ja muille julkisyhteisöille niiden tarvitsemia palveluja, jotka ovat osaltaan edistämässä liikunnallisen elämäntavan ja urheilullisen toiminnan kehittämistä
  5. Toimimalla toiminta-alueellaan liikunnan ja urheilun edunvalvojana
  6. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
  7. Edistämällä liikunnan ja urheilun tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta, terveitä elämäntapoja ja ympäristön kestävää kehitystä
  8. Toimimalla liikunnan ja urheilun eettisten sääntöjen ja ohjeistusten mukaan
     

Yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä voivat olla rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat, valtakunnalliset liikuntajärjestöt tai niiden oikeuskelpoiset alueorganisaatiot sekä muut liikuntaa ja urheilua sekä kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.