Rekisterinpitäjä
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU 
toimiston sähköposti: eslu@eslu.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot
Yhdistyksen jäsenet (jäsenseurat ja -järjestöt).

Kerättävät tiedot ovat

 • Jäsenen täydellinen nimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • www-osoite
 • Puheenjohtaja
 • Toiminnanjohtaja
 • Sihteeri
 • Talouden/rahastonhoitaja
 • Lasten liikunnan vastaava
 • Aikuisliikuntavastaava
 • Tiedotusvastaava
 • Koulutusvastaava

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta. Ne ovat ESLUn käytössä ja tiedoissa on ainoastaan seuran nimi, henkilön nimi ja postiosoite sekä sähköpostiosoite.

Tiedonsaanti
Rekisterissä olevat tiedot voi tarkastaa, päivittää ja rajoittaa niiden käyttöä, olemalla yhteydessä ESLUn toimistoon.

Tietojen poistaminen
Jokaisella rekisterissä olevalla taholla on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin asiasta tulee ilmoittaa ESLUn toimistoon.

Suojaus
Rekisteriä päivitetään yhdistyksen toimistossa, tehtävään valtuutettujen toimistotyöntekijöiden toimesta. Tiedot kerätään ja säilytetään ESLUn jäsenrekisterissä, jota ylläpidetään asianmukaisesti luotettavan palveluntarjoajan toimesta.

TIESITKÖ!
Että jokaisen rekisteröidyn yhdistyksen on pidettävä jäsenrekisteriä ja tehtävä rekisteriseloste, joka on saatettava kaikkien jäsenten tietoon.

ESLU kouluttaa jäsenrekisteriin ja yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä toimistoomme!

Toimiston yhteystiedot: eslu@eslu.fi