Valikko 2 / 2019

Urheiluseuroille on julkaistu kestävän kehityksen opas – KEKE-koutsi

Olympiakomitea on julkaissut urheiluseuroille suunnatun Kestävän Kehityksen valmentaja, KEKE-koutsi -oppaan, joka opastaa fiksuihin ja ympäristöystävällisiin toimintamalleihin. KEKE-koutsin helpoilla ja arkeen sopivilla vinkeillä kohennetaan seurojen kuntoa niin fyysisesti kuin taloudellisesti – ja tehdään samalla hyvää ympäristölle. KEKE-koutsi sisältää yli 100 vinkkiä ja käytännön neuvoa liittyen liikkumiseen, varusteisiin, ruokailuun, roskiin ja tapahtumiin sekä olosuhteisiin, hallintoon ja viestintään.

Vinkkikorteissa on lisäksi merkitty, mitä hyötyjä kustakin vinkistä on seuralle. KEKE-koutsin sivuilta löytyy seurojen antamia esimerkkejä fiksuista toimintamalleista, juttuja sekä materiaalipankki. Seurat voivat käyttää materiaaleja hyväksi ja viestiä omassa toiminnassa. Lisäksi sivuilta löytyy KEKE-koutsin pikatesti, jolla voidaan testata, kuinka ympäristöystävällisesti seuranne toimii. Samalla voitte kerryttää KEKE-pisteitä koko urheilukentälle.

Miksi KEKE-koutsi?

Urheiluseuroissa tehdään jo valtavasti asioita ympäristöä huomioiden. Nyt tarkoitus on kiinnittää näihin asioihin vielä enemmän huomiota ja ottaa fiksut toimintatavat tietoisiksi valinnoiksi seuratoiminnassa. Kyseessä on pieniä arkeen sopivia valintoja, joita voi edistää omassa tahdissa. Merkittävää työtä ympäristövaikutusten minimoimiseksi voi tehdä pienilläkin teoilla, sillä yhteisvaikutukset koko harrastuskentän mittakaavassa ovat huomattavat. Seura toimii tärkeänä asennekasvattajana lapsille ja nuorille, ja ympäristövastuu kuuluu olennaisena osana vastuulliseen toimintaan kuten esimerkiksi reilun pelin säännöt.

KEKE-koutsin vinkkejä on kerätty urheiluseuroilta ja monet niistä ovat tuttuja. Nyt on tarkoitus innostaa meidät kaikki vielä tarkemmin tekemään vastuullisia valintoja: kimppakyydit kannattaa ottaa seuran aktiiviseksi vaihtoehdoksi eikä vain aktiivisten vanhempien toteuttamaksi tavaksi, ja buffassa kannattaa miettiä, miten kertakäyttöastioita voisi vähentää ja roskia minimoida.

  • Hyödyllisemmin: KEKE-koutsin vinkeistä hyötyvät niin seura, jokainen seuran jäsen kuin ympäristökin. Todellisia win-win-win-vinkkejä!
  • Kestävämmin: KEKE-koutsi on nimensä mukaisesti Kestävän kehityksen valmentaja. Sen vinkit on luotu auttamaan seuroja tekemään toiminnassaan ekologisesti kestävämpiä valintoja ja tekoja, jotka pienentävät seuratoiminnasta syntyvää hiilijalanjälkeä.
  • Seurallisemmin: Seuratoiminnan sydän on yhteisöllisyys. KEKE-koutsin vinkit perustuvat juuri yhdessä tekemiseen ja asioiden sopimiseen yhdessä aina tilojen käyttämisestä kuljetusten organisoimiseen.
Hyödyllisemmin, kestävämmin ja seurallisemmin!

Ilmoita oma seurasi ilmastotalkoisiin

Kerrotaan yhdessä ja ylpeänä, miten meidän lajimme tekee ilmastotekoja – pienetkin asiat ovat kertomisen arvoisia.

  1. Tehkää KEKE-koutsin pikatesti.
  2. Ottakaa käyttöönne Meidän seuramme ympäristölupaus: Kirjoittakaa, mitä teette ja voitte levittää viestiä somessa ja haastaa muita seuroja mukaan.
  3. Tutustukaa vinkkeihin ja ottakaa käyttöönne, vaikka pari asiaa.
  4. Viestikää asiasta! Kukin seura voi viestiä omalla aikataulullaan esimerkiksi vanhempainilloissa, uutiskirjeissä, valmentajatapaamisissa. Materiaalipankista löytyy apua.

Tutustu KEKE-koutsiin: www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi

Näytetään yhdessä, miten suomalainen urheilukenttä ottaa vastuuta ja iloisesti voi osallistua ilmastotalkoisiin osana omaa toimintaansa.

#fiksuseura #kekekoutsi #ympäristövastuu #winwinwin

Lähde: Olympiakomitea