Valikko 5 / 2019

Harrastusviikko tarjoaa harrastusjärjestöille mahdollisuuden esitellä omaa toimintaansa

Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään kouluissa 26.8.–1.9.2019. Harrastusviikon tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus kokeilla itseään kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia ja löytää oma kiva harrastus. Viikko on loistava tilaisuus harrastusjärjestöille esitellä omaa toimintaansa ja palveluitaan lähikoulun oppilaille.

Tapahtuman nimessä on viikko, mutta jokainen koulu voi tehdä tapahtumasta näköisensä. Koulut voivat järjestää myös ilta- tai viikonlopputilaisuuksia vanhempien mukaan saamiseksi.

Viikon aikana tuodaan esille erilaisia harrastamisen näkökulmia. Yhtä kiinnosta liikunta, toista käsityöt, kolmatta näytteleminen. Joku haluaa perehtyä luonnon ihmeellisyyteen ja toista kiinnostaa keräily. Tärkeää on, että lapset ja nuoret pääsevät helposti näkemään, kokeilemaan ja kyselemään itseään kiinnostavista aiheista sekä tutustumaan paikallisiin harrastusten järjestäjiin.

Harrastusviikko on mahdollisuus erilaisille järjestöille yhdistää voimansa koulujen kanssa sekä kokeilla ja kehittää yhteistyötä. Koulun kanssa rakennettu yhteistyö voi johtaa myös koulun tiloissa järjestettävään kerhotoimintaan. On hyvä muistuttaa, että harrastaa voi rennomminkin kerran tai kahdesti viikossa.

Parhaimmillaan harrastusviikko tuo uusia harrastajia toimintaan

Kaikilla ei ole rohkeutta tulla kokeilemaan uutta harrastusta, vaikka mieli tekisi. Lapsi ja nuori saattaa miettiä, millaisia ohjaajia seurassa/kerhossa työskentelee? Miten tutustumiskertaan tulisi pukeutua? Mitä pitää ottaa mukaan ja mitä häneltä odotetaan?

Koulu tarjoaa turvallisen kokeilukentän, jossa mielenkiintoiseen harrastukseen voi tutustua yhdessä koulukavereiden kanssa. Harrastusviikko on seuroille ja muille järjestöille tilaisuus kohdata uusia ja innokkaita ne lapset ja nuoret, jotka eivät muuten ehkä olisi ajatelleet kyseisen harrastuksen aloittamista.

Miten mukaan?

Koulut ilmoittautuvat mukaan toimintaan Olympiakomitean harrastusviikon sivuilta. Sivuilta löytyy mukaan ilmoittautuneet koulut yhteyshenkilöineen ja ajankohta, milloin koulu viettää harrastusviikkoa.

- Kannustan urheiluseuroja olemaan aktiivisesti yhteydessä kouluihin ja suunnittelemaan yhdessä, miten omaa toimintaa voi tulla esittelemään. Esittelypisteellä oppilaat tutustuvat ohjaajiin ja voivat kysellä heiltä harrastuksesta. Jotta pisteellä kävisi mahdollisimman monta lasta ja nuorta, kannattaa siitä rakentaa helposti lähestyttävä. Oppilaista on hauska kokeilla myös opettajan omaa harrastusta, toteaa ESLUn nuorisopäällikkö Tarja Nieminen.

Liikunnan aluejärjestöt auttavat kouluja tapahtuman ideoimisessa ja yhteyksien luomisessa erityisesti paikallisiin urheiluseuroihin.

Tapahtumaan kannustavat mukaan Liikunnan aluejärjestöjen lisäksi OKM, OPH, Koulussa harrastamisen verkosto ja muut valtakunnalliset harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija