Valikko 5 / 2019

Seniorit ovat seurojen tulevaisuuden harrastajia – seurajohto mukaan Iloa ikääntyneiden liikuntaan urheiluseurassa -tilaisuuteen 3.9.2019

Vain kolmasosa seuroista tarjoaa tällä hetkellä ikääntyneille liikuntaa ainakin kaksi kertaa kuukaudessa. Sen sijaan seniorit ovat enemmistönä jäsenistössä ja seurajohdossa. Kasvava vanhusväestö tarjoaa urheiluseuroille uusia potentiaalisia liikkujia. ESLU ja Ikäinstituutti tukevat tänä vuonna seuroja monipuolistamaan toimintaansa myös varttuneelle väestölle.

Suomalaiset urheiluseurat liikuttavat pääasiassa lapsia ja nuoria. Aikuisia toiminnassa on mukana vain 13 prosenttia. Pitkäikäisyys ja lasten määrän väheneminen ovat nopeasti muuttaneet väestömme vanhuspainotteiseksi. Vuonna 2030 on ennustettu yli 65-vuotiaita olevan väestöstä 26 prosenttia eli noin 1,5 miljoonaa. Onko urheiluseurasi varautunut tähän väestömuutokseen?

Säännöllisellä liikuntaharjoittelulla voidaan lisätä ikääntyneiden ihmisten voimaa ja tasapainoa, mitkä ovat liikkumiskyvyn ja itsenäisen elämän peruspilareita. Hyväkuntoiset ikäihmiset täyttävät nyt kunnan liikuntaryhmät. Heille voisi paikalliset urheiluseurat tarjota myös kohtuuhintaisia jumppia ja lajitreenejä.

Esimerkiksi Voimisteluliiton Ikiliike -hankkeessa on paikallistasolla tehty yhteistyötä kunnan eri sektoreiden kanssa mm. ostopalvelutoimintana, missä kunta on ostanut ikäihmisten liikunnanohjauksen voimisteluseuralta. Yhteistyön myötä seurat ovat saaneet näkyvyyttä ja uusia jäseniä sekä ohjaajia.

- Päivisin pidetyt senioreiden liikuntaryhmät eivät vie tiloja ja ohjaajia urheiluseurojen iltaruuhkista. Lisäksi uudet ikääntyneiden ryhmät ja toimintamuodot tuovat seuraan uusia jäseniä ja lisäävät näin seuran tulovirtaa, joka voi mahdollistaa jopa päätoimisen työntekijän palkkaamisen, perustelee suunnittelija Saila Hänninen Ikäinstituutista senioriliikunnan hyviä puolia.

Ikäihmiset kaipaavat matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, jotka puolestaan lisäävät heidän terveyttään ja hyvinvointia.

- Tarjotkaa senioreille esimerkiksi liikuntaneuvontaa, eläkevalmennusryhmiä, erilaisia kunnon mukaan sovellettuja lajitreenejä, voima- ja tasapainoharjoittelua tai ulkoiluryhmiä. Aktiivisimmat seniorit voivat innostua myös kouluttautumaan liikuntaryhmän vertaisohjaajaksi. Ikäinstituutista löytyy paljon hyviä materiaaleja ja koulutuksia ohjaustyön tueksi, opastaa koulutuskoordinaattori Elina Vuorjoki-Andersson.

Aarnen talli liikuttaa ikämiehiä

Kupittaan urheiluhallissa kokoontuu kerran viikossa keltaisissa asuissaan noin 400 yli 60-vuotiasta turkulaista ikämiestä. Aamupäivän liikunta koostuu lämmittelystä, jumpasta, kuntosaliharjoittelusta sekä eri tahtisista kävely- ja juoksuryhmistä. Mukaan voivat tulla myös liikkumisen apuvälinettä käyttävät. Tällä hetkellä vanhin ”tallilainen” on 97-vuotias. Toiminta perustuu vapaaehtoisuudelle ja jäsenmaksua ei peritä. Kaikki ryhmänvetäjät saavat perehdytyksen tai koulutuksen tehtäväänsä. Tallin toimintaan voi tulla aluksi tutustumaan esim. avointen ovien -päivänä.

- Tärkeää on, että toiminta tapahtuu ympäristössä, missä viihtyy. Tallin toiminnassa tulee liikuttua edes kerran viikossa ja samalla tapaa myös tuttuja, sanoo Reijo Halme.

- Kaveri houkutteli mukaan Talliin. Vähitellen siirryin myös ryhmän vetäjäksi juoksuporukkaan. Toiminnassa olen nyt ollut mukana 17 vuotta ja siihen motivoi yhdessä tekeminen saman henkisten Tallilaisten kanssa, toteaa Seppo Nessling.


ESLU ja Ikäinstituutti yhteistyössä tavoitteena on innostaa yli 65-vuotiaita mukaan seuratoimintaan.

Seurajohdolle suunnattu Iloa ikääntyneiden liikuntaan urheiluseurassa -infotilaisuuteen järjestetään 3.9.2019. Lue lisää tapahtumasta tästä.

Tuo mukaan ideasi, kysymyksesi ja kokemuksesi!

Lisätietoa ikäihmisten terveysliikunnasta:
Saila Hänninen, suunnittelija, puh. 040 582 9892 
Elina Vuorjoki-Andersson, koulutuskoordinaattori, puh. 040 743 8465


Teksti: Saila Hänninen ja Elina Vuorjoki-Andersson
Kuvat: Pixabay (yläkuva),  Aarnentalli (muut kuvat)