Valikko 9 / 2021
Kaksi nuorta hyppäämässä ilmaan - harrastaminen on kivaa

Nuorten liikkeen lisääminen edellyttää nuorten toiveiden kuuntelua ja erilaisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamista

Liikunnan aluejärjestöjen ja Olympiakomitean Nuorten Liike -webinaarissa neljä eri puolella Suomea toimivaa seuraa esitteli opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuen avulla toteuttamiaan hankkeita ja uudistuksia. Uudistusten keskiössä oli erityisesti nuorten liikkeen lisääminen, jotta nuoret pysyisivät mukana seuratoiminnassa mahdollisimman pitkään.

Seurakentällä nuorten pois jättäytyminen on tunnistettu laajalti.

– Nuorten liikkumisen lisääminen tarvitsee erityistä huomiota niin seura-, liitto- kuin kuntatasolla. On tärkeää, että drop out -ilmiötä ehkäisevät tärkeimmät tekijät ovat tiedossa. Tätä kautta voimme tehdä toimenpiteitä, jotka pitävät nuoret mukana liikunnassa ja urheilussa, toteaa Olympiakomitean lasten liikunnan ja urheilun asiantuntija Marko Viitanen.

Kuopion Reipas ja FC Kasiysi Espoo hakivat opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistukea erityisesti nuorten aktivoimiseksi ja toimintansa kehittämiseksi. Kehitystoimenpiteitä on tehty seuratuen avulla niin työntekijöiden palkkaukseen kuin toiminnan organisoimiseen.

Nuorten kanssa toimiessa ohjaajien osaaminen ja läsnäolo korostuvat

Kuopion Reippaassa seuratukea haettiin nuorisokoordinaattorin, Iida Elomaan, palkkaukseen. Nuorisokoordinaattorin avulla haluttiin laajentaa seuran toimintamalleja erityisesti nuoria paremmin tavoittavaksi.

Nyt seurassa on panostettu esimerkiksi kouluvierailuihin, leirityksiin, tapahtumiin ja viestintään aiempaa enemmän.

– Tällä hetkellä 12–17-vuotiaiden harrasteryhmämme on täynnä – eli voisi sanoa, että olemme onnistuneet tavoittamaan nuoria nyt paremmin, Elomaa toteaa.

Innostuksen ja motivaation säilyttämiseksi on tärkeää, että seura tarjoaa turvallisen ilmapiirin ja monipuolista toimintaa. Elomaa korostaa erityisesti ohjaajien ja valmentajien roolia.

– Valmentajalla on nuorille äärettömän suuri merkitys ja ohjaajan halutaan usein säilyvän mahdollisimman pitkään samana. Oman työni kautta olen halunnut edistää seuramme ohjaajien ja valmentajien osaamista esimerkiksi erilaisten koulutusten avulla. Rekrytointiprosessissa huomiota on kiinnitetty hakijan osaamisen lisäksi myös tämän luonteeseen. Haluamme, että nuorten kanssa toimivat luovat hyvää ja turvallista ilmapiiriä.

Kun Elomaa puhuu toiminnan monipuolisuudesta, näkee hän myös harrastustoiminnan ulkopuolisten mahdollisuuksien tarjoamisen tärkeänä. Kuopion Reippaassa nuorten harrasteryhmästä on siirrytty myös valmennus- ja ohjaustehtäviin.

– Kun nuoriin panostetaan aidosti, saadaan heitä kiinnostumaan toiminnasta ja säilymään mukana mahdollisimman pitkään – joko harrastajina tai muissa seuran tehtävissä, Elomaa summaa.

Nuoria kuuntelemalla löydetään heille sopivia harrastamisen muotoja

FC Kasiysi Espoossa seuratukea hyödynnettiin nuorten liikunnan lisäämiseen, mutta myös muihin seuran kehitystoimiin. Seuran ikäluokkavastaavan Jimi Mikkolan mukaan nuoriin kohdistettavat toimet olivat aiemmin jääneet vähemmälle huomiolle seuran muita osa-alueita kehitettäessä.

– Olemme panostaneet lasten ja aikuisten liikuttamiseen vahvasti ja halusimme priorisoida nuoria yhtä paljon kehittämistoimenpiteissämme. Parhaillamme käynnistämme kahta erityisesti nuorille suunnattua ryhmää. Toinen on seuran oma ryhmä, toinen järjestetty yhteistyössä Espoon Kaupungin kanssa, Mikkola avaa.

Mikkola kokee tärkeäksi, että nuoria tavoitetaan erityisesti koulun kautta. Usein nuoret haluaisivat harrastaa, mutta eivät esimerkiksi löydä seuran toimintaa. Lisäksi olennaista on, että seurasta löytyy eri tasoisia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

– Haluamme tarjota seurassamme monipuolista ja joustavaa toimintaa. Mikäli joukkueessa pelaava nuori haluaa siirtyä harrasteryhmään, haluamme tukea nuorta tässä tilanteessa – kuin myös silloin, jos harrastava nuori haluaa pelata ja treenata enemmän. Tärkeää on löytää nuorelle sopivia liikkumisen tapoja. Tällöin he eivät putoa toiminnasta yhtä herkästi pois.

FC Kasiysi Espoossa ryhmiä seurataan aktiivisesti. Seuran jäseniltä kerätään palautetta säännöllisesti jäsenkyselyin.

– Kun tiedämme, millaista toimintaa seurassamme kaivataan, osaamme vastata näihin tarpeisiin. Nuorten kuuntelemista ei voi korostaa liikaa. Vain heidän toiveitaan kuuntelemalla, voidaan löytää tapoja pitää heidät urheilun parissa mukana, Mikkola toteaa.

Lähde: Olympiakomitea 9.9.2021
Kuvituskuva: Pexels