Valikko 5 / 2022

Ensimmäiset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suositukset on julkaistu

Lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn ohjeistukset on koottu ensimmäistä kertaa suosituksiksi. Suosituksissa korostuvat vammoja ehkäisevä harjoittelu sekä monipuolinen ja riittävä liikunta.

Säännöllisellä liikunnalla on kiistattomia terveyshyötyjä. Liikunnan huomattavia sivuvaikutuksia ovat sen aiheuttamat vammat ja niiden pitkäaikaiset seuraukset. Liikuntavammoja kokeneet nuoret ovat alttiimpia toimintakyvyn haitoille ja elämänlaadun heikkenemiselle, ja heillä on lisääntynyt ylipainon riski. Lisäksi vammat voivat aiheuttaa pitkäaikaista haittaa, kuten varhaista nivelrikkoa, ja johtaa fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen.

Lasten ja nuorten liikuntavammat leikkaavat liikunnan terveyshyötyjä ja aiheuttavat enemmän kustannuksia kuin liikenneonnettomuudet

Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntavammat aiheuttavat enemmän terveydenhuollon kustannuksia kuin saman ikäisten liikenneonnettomuudet. Vammojen kustannukset ja niiden seuraukset ovatkin suuri taakka yhteiskunnalle.

Nuorille syntyy liikuntavammoja pääsiassa kolmessa ympäristössä: urheiluseuratoiminnassa, vapaa-ajan liikunnassa ja koululiikunnassa. Noin puolet vammoista sattuu urheiluseuratoiminnassa. Vapaa-ajalla tapahtuneiden liikuntavammojen osuus on noin 30 prosenttia ja koululiikunnan yhteydessä tapahtuneiden noin 20 prosenttia. Liikuntavammojen riski näyttää olevan suuri sekä fyysisesti aktiivisilla nuorilla, joiden osallistuminen liikuntaan on lisääntynyt, että vähän liikkuvilla nuorilla, erityisesti koululiikunnassa.

Liikunnan terveysvaikutukset tulisi optimoida tehokkailla vammojen ehkäisymenetelmillä, joita tulisi toteuttaa kaikissa toimintaympäristöissä: urheiluseuroissa, vapaa-ajalla ja koululiikunnassa.

Tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset on kohdennettu erikseen perheille, opettajille, valmentajille sekä päättäjille.  

Kehittävä harjoittelu perustuu terveelliseen ja turvalliseen valmennukseen

Vammoja ehkäisevä harjoittelu osaksi lasten ja nuorten säännöllistä urheiluharjoittelua

 • Hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan lämmittelyn tulisi olla säännöllinen osa harjoittelua lapsilla ja nuorilla seitsemännestä ikävuodesta eteenpäin.
 • Lasten ja nuorten ohjattuun harjoitteluun tulisi sisältyä hermo-lihasjärjestelmän toimintaa kehittäviä harjoituksia (lihaskunto-, tasapaino-, koordinaatio-, ketteryys-, hyppely- ja liikehallintaharjoitteita) 2–3 kertaa viikossa, 15–20 minuuttia kerrallaan, vuoden ympäri niin, että vaikeusaste etenee ja harjoitukset ovat riittävän vaihtelevia.
 • Hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan harjoittelun tulisi olla aiheeseen koulutetun valmentajan tai fysioterapeutin ohjaamaa.
 • Monisisältöisen lämmittelyn lisäksi harjoittelussa tulisi huomioida lajille tyypillisten vammojen ehkäisy tutkitusti tehokkailla harjoitteilla, joita ovat 1) tasapaino- tai proprioseptiikkaharjoitteet nilkan vammojen ehkäisemiseksi, 2) voima- ja liikehallintaharjoitteet (suunnanmuutos- ja laskeutumistekniikkaharjoitukset) polvivammojen ehkäisemiseksi, 3) eksentriset voimaharjoitteet lihasvammojen ehkäisemiseksi, 4) voima- ja stabilointiharjoitteet olkapäävammojen ehkäisemiseksi

Suojavarusteet kuntoon

 • Lasten ja nuorten tulisi aina käyttää asianmukaisia ja lajiin sopivia suojavarusteita.

Tilat ja ympäristö urheilulle turvalliseksi

 • Liikuntatiloja suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee huomioida alustan sopiva kitka ja joustavuus, kaukalon materiaalien joustavuus sekä yleisesti liikkumisympäristön turvallisuus.

Sääntömuutoksilla lisää turvallisuutta

 • Tärkeimpien suojavarusteiden kuten kokonaan kasvot suojaavien kypärien, kaulasuojien, hammassuojien ja suojalasien tulee olla pakollisia nuorilla urheilijoilla suuren riskin urheilulajeissa.
 • Fyysisten kontaktien määrään tulee tarvittaessa puuttua sääntömuutoksilla.
 • Urheiluvammojen ehkäisyä koskevan koulutuksen tulee olla pakollista kaikille nuorten urheilijoiden valmentajille.
 • Kilpailujen määrää tulisi tarvittaessa rajoittaa nuorten urheilussa riittävän levon ja palautumisen turvaamiseksi.

Kuormitus ja lepo urheilijan kasvun ja kehityksen mukaan

 • Huomioi yksilöllinen kasvun ja kehityksen vaihe.
 • Vältä yksipuolista ja toistuvaa kuormitusta.
 • Varmista riittävä lepo, uni ja ravinto.
 • Vältä varhaista erikoistumista yhteen lajiin.

Huolellinen kuntoutus vamman jälkeen

 • Vamman sattuessa, varmista huolellinen ja asianmukainen kuntoutus ennen urheiluun paluuta.

Lataa materiaaleja UKK-instituutin sivuilta.

Suositus on laadittu eurooppalaisena yhteistyönä Erasmus+-rahoitteisessa PARIPRE-projektissa UKK-instituutin asiantuntijoiden johdolla. Suositus on julkaistu suomeksi 7.4.2022.

Lähde: UKK-instituutti