Valikko 5 / 2022

ESLU jakaa kesätyöllistämisavustusta, jolla työllistetään 400 nuorta

ESLU ja 14 muuta Liikunnan aluejärjestöä jakavat opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamansa 2,2 miljoona euroa edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. Avustuksella pystytään palkkaamaan seuroihin 15–29-vuotiaita nuoria kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin ajalle 1.5.–30.9.2022. ESLUn alueen päätökset julkaistaan viikon 18 aikana.

ESLU vastaanotti määräaikaan mennessä noin 150 hakemusta, joissa haettiin kesätyöllistämistukea 1–5 nuorelle. Seurat lähettivät hakemuksia lähes kaikista ESLUn alueen kunnista. Hakemuksia saatiin eri lajien urheiluseuroista, niin isoista kuin pienistä.

– Kesätyöllistämisavustus on loistava tilaisuus nuorelle nähdä seuratoimintaa monelta eri tasolta ja saada työkokemusta liikunnan ja urheilun parista. Oli hienoa huomata, että nuorille haettiin tukea monipuolisesti eri tehtäviin. Perinteisten ohjaamiseen ja valmennukseen sekä leiritoimintaan liittyvien tehtävien lisäksi nuoret pääsevät mukaan muun muassa seurojen viestintään, tapahtuma-avustamiseen ja toimistotehtäviin. Kokemus voi toimia kimmokkeena pidempiaikaiselle sitoutumiselle seuran toimintaan tai ensimmäisenä askeleena nuoren ohjaajanpolulla, toteaa ESLUn uusi seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmanen.

– Käymme parhaillamme hakemuksia läpi. Seurojen ilmoittamille yhteyshenkilöille lähetetään delegointisopimukset ja menettelyohjeet avustuksen saamiseksi viikon 18 aikana eli tällä viikolla, täsmentää Kuosmanen.

ESLUn koulutuksilla mahdollistetaan nuorille tarvittava osaaminen ohjaajapolun alussa. Lasten liike -ohjaajakoulutukset tarjoavat hyvän kokonaisuuden myös kokeneille ohjaajille ja valmentajille. Pelit ja leikit -koulutuksessa käydään puolestaan läpi pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia seuran toiminnassa.

– Kannustan seuroja ottamaan nuoria mukaan monipuolisesti myös seurahallinnon koulutuksiin. Ennen kesää järjestämme muun muassa maksuttoman Seura nuoren työnantajana -koulutuksen, joka on tarkoitettu juuri kesätyöllistämisavustusta saanneille seuroille, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki seurat. Vastuullinen seuratoiminta ja seuratoimija tietää työnantajan velvoitteet ja jakaa avoimesti tietoa aiheesta myös työntekijöille. Myös tähän koulutukseen on hyvä ottaa mukaan seuroihin palkattuja nuoria, kannustaa Kuosmanen.

Lue lisää ESLUn koulutuksista, joita suosittelemme kesätyöllistämisavustusta saaneille seuroille.

Tuodaan yhdessä hyvää asiaa esille eri kanavissa #ESLUryKesäseteli #Kesäseteli

Lisätietoja: ESLU, taloussihteeri, Stina Koivisto, puh. 045 232 0110

ESLU on saanut tukea koulutuksen toteutukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija