Valikko 5 / 2022
Iloiset lapset kentänlaidalla tuulettavat yhdessä

Lasten ja nuorten tuloskortista tukea tiedolla johtamiseen lasten ja nuorten liikkumisen edistäjille

Maaliskuussa julkaistiin uusin Lasten ja nuorten liikunnan tuloskortti, johon on kerätty viimeisin tieto kohderyhmän liikunnasta ja sen edistämisestä Suomessa. Kannustan lasten ja nuorten parissa toimivia tutustumaan Tuloskorttiin ja pohtimaan, miten me voimme omalla toiminnallamme kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan – myös vapaa-ajalla.

Tuloskortti avaa hyvin tutkimustulosten pohjalta lasten ja nuorten liikunnan nykytilannetta sekä sen edistämistä Suomessa. Tuloskortin yhteenvetoja voidaan hyödyntää mietittäessä, miten voidaan mahdollistaa lasten ja nuorten liikkumista sekä ohittaa mahdollisia kompastuskiviä.

Lasten ja nuorten päivistä suurin osa kuluu varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksissa. Jo näiden tahojen lisätessä toimintoihin liikettä ja toiminnallisuutta se vaikuttaa lasten ja nuorten koko päivään myönteisesti. 

Osa lapsista ja nuorista toki liikkuu tarpeeksi ja suositusten mukaan, mutta meillä on vielä paljon niitä, joiden päiviin pitäisi saada lisää liikettä. Tämä onnistuu vain monien eri toimijan yhteistyöllä, perheitä unohtamatta. Myös aktiivisen liikkumisen edistämisessä tarvitaan laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa. 

Seurojen ja kunnan vahva yhteistyö on mielestäni tärkeää. Yhtenä yhteisenä tahtotilana olisi hyvä olla myös osaavat ohjaajat, jotka omalla ammattitaidollaan luovat innostavan ilmapiirin liikkumiseen ja harrastamiseen. Osaavat ohjaajat tuovat ja luovat myös kunnille laadukasta toimintaa, joiden pohjalta lapset ja nuoret voivat siirtyä seuratoiminnan ja varsinaisen lajitoiminnan pariin. Seurat voisivat myös ottaa rohkeasti nuoria mukaan uusien toimintojen suunnitteluun ja ohjaamiseen, koska he ovat lähellä omaa kohderyhmäänsä ja osaavat varmasti löytää ne jutut, mitkä lapsia ja nuoria kiinnostaa.

Aktiivisesti liikuntaa harrastavien lasten kohdalla on hyvä puolestaan kiinnittää huomiota liikkumisen monipuolisuuteen ja arjen aktiivisuuteen. Lihasvoimin välimatkojen kulkemaan kannustamisella saadaan myös positiivisia vaikutuksia. Monissa koulussa ja oppilaitoksissa on järjestetty erilaisia haastekampanjoita aiheesta. Tästä voisi myös seurat ottaa vinkkiä viestinnällisiin toimenpiteisiin ja innostaa lapsia ja nuoria tulemaan harrastuksiin kävellen tai pyöräillen.

Tuloskortissa huomioidaan myös toimintarajoitteiset sekä ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret. Liikuntatoimijoiden olisi hyvä rohkeasti pohtia, miten heidät saadaan mukaan toimintaan. Myöskään niitä lapsia ja nuoria, jotka haluavat harrastaa liikuntaa ja urheilua omaksi ilokseen, ei saa unohtaa. 

Omatoimisen liikkumisen on myös hyvä kannustaa, sillä jokaisella on omat mieltymykset liikkumisen ja liikunnan suhteen. Nykyään lajivalikoimaa löytyy todella paljon ja uusia liikuntamuotoja tulee koko ajan uusia.  

Kannattaa tutustua tarkemmin tuloskorttiin. Yhdessä toivottavasti löydämme tapoja, joilla yhä useampi lapsi ja nuori löytää liikkumisen ilon. Tekemämme päätökset vaikuttavat konkreettisesti lapsen ja nuorten arkeen.

Lataa tuloskortti Likesin sivuilta.

Lähde: Tuloskortti 2022. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. 2022. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 401. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kuva: ESLU

Sari Lähdesmäki

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä