Valikko 8 / 2022
Tytöt istuvat jalkapallokentällä ja hymyilevät

”Seurassa työskenteleminen avasi uusia näkökulmia seuran toimintaan”

Kesätyöllistämistuki on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ja Liikunnan aluejärjestöjen jakama avustus urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. Kesätyöllistämistuki koettiin seuroissa erittäin tärkeäksi myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Sen avulla pystyttiin vahvistamaan vähäisiä resursseja ja saamaan apua päivittäisten tehtävien hoitamiseen.

Seurat pitivät kesätyöllistymistukea erittäin positiivisena asiana.

- Tämä on ehdottomasti juuri sitä, mitä seurat ja nuoret tarvitsevat. Tällainen tuki auttaa nuoria työllistymään ja saamaan kokemusta työelämästä. Itse toivon toiminnan jatkuvan tulevaisuudessakin, toteaa Nummelan Palloseuran toiminnanjohtaja Nina Åberg.

- Tämän tuen ansiosta nuoret saivat mahdollisuuden, ja me eli seurat pystyimme palkkaamaan nuoria töihin. Töitähän seurassa riittää, kertoo Helsingin Suunnistajien toiminnanjohtaja Anu Pikkarainen.

Seuroissa arvostettiin nuorten työpanosta ja sitä pidettiin todella merkittävänä ja tärkeänä.

- Pidämme nuoria erittäin isona voimavarana seurallemme. Nuoret ovat tuoneet uusia ajatuksia seuran toimintaan ja mikä parasta, heistä on tullut uusia mahtavia seuraihmisiä seuraamme, jatkaa Åberg.

”Yhteisöllisyys on yksi seuratoiminnan kulmakivistä”

- Yhteisöllisyydellä on valtava merkitys omaan motivaatiooni olla avuksi seuralle. Sen haluan toteutuvan myös tulevaisuuden ammatissani ja työpaikassani. Haluan ympärilleni ihmisiä, jotka ovat myös motivoituneita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo Nummelan Palloseuran kesätyöllistetty Iida Leskinen.

Kesätyön aikana Leskinen oppi suuren nipun tärkeitä taitoja työelämää ja tulevaisuutta varten. Tärkeimmiksi taidoiksi Leskinen mainitsi oma-aloitteisuuden, vastuunottamisen sekä sitoutuneisuuden. Lisäksi hän korosti vuorovaikutustaitojen merkitystä.

- Vastasin pääasiassa seuran sosiaalisen median päivittämisestä, muun muassa seuran asioista tiedottamista Instagramissa ja Facebookissa. Haastattelin seurassa toimivia henkilöitä ja tein heistä esittelyitä seuran sosiaalisen median kanaville. Lisäksi osallistuin seuran strategian päivittämiseen ja siihen liittyen tekstien oikolukemiseen, kertoo Leskinen.

- Olen niin ylpeä näistä nuorista, jotka meillä ovat olleet työskentelemässä. He ovat ottaneet hienosti vastuuta omista työtehtävistään ja tuoneet uutta energiaa meidän tiimiimme, iloitsee Åberg.

Nuorten työpanos, innokkuus ja uudet ajatukset ovat seuralle iso voimavara

Kesätyöllistämistuella nuoret pääsivät tutustumaan, mitä kaikkea seurassa käytännöntasolla tapahtuu. He saivat kokemusta erilaisista valmennusryhmistä, tapahtumista ja lastentoiminnasta sekä ohjaustoiminnasta.

- Suunnistus on semmoinen laji, että se ei aina tapahdu yhdessä paikassa, vaan pitää liikkua aika isollakin alueella. Piti tarkasti suunnitella etukäteen, mihin nuoret menevät ja kuka heitä ohjaa. Meillä haasteellista oli se, että joka päivä oli eri paikka, eri ihmiset ja ryhmät, toteaa Pikkarainen. 

- Yhteyden ylläpito on tärkeää, joten pidimme nuorten kanssa muutaman kerran yhteisiä etäpalavereja. Puhuimme siitä, miten on mennyt ja kehotin avoimesti kertomaan, miten he ovat kokeneet työn, kertoo Pikkarainen.  

- Vaikka olenkin käynyt suunnistusharjoituksissa, niin oli kivaa ja kiinnostavaa tutustua paremmin omaan seuraani ja näkemään, minkälaista siellä on työskennellä, kertoo kokemuksestaan innostunut Helsingin Suunnistajien kesätyöllistetty Camilla Laurèn

- Opin tuntemaan ihmisiä paremmin, tutustuin asiakaspalveluun ja pääsin myymään karttoja sekä ottamaan ilmoittautumisia vastaan kuntosuunnistustapahtumissa, kertoo Laurèn.

Lisäksi Laurèn muistuttaa, että seuratoiminta on usein vapaaehtoistyötä.

- Nyt, kun olen ylittänyt sen kynnyksen, että olen oppinut tuntemaan ihmiset ja järjestelmän paremmin, niin on helpompi mennä vapaaehtoiseksi seuran järjestämiin tapahtumiin.

Teksti: Minna Murtomäki, ESLUn viestinnän harjoittelija
Kuva: Helsingin Suunnistajien kesätyöllistetyt Camilla Laurèn ja  Anni Rajala