Valikko 8 / 2022
Kaksi henkilöä laittaa kädet yhteen kivitervehdykseen

Sinustako seuraava sporttimerkonomi?

Urheilujärjestössä ja -seurassa toimiminen vaatii ammattitaitoa sekä määrätietoista otetta kehittää organisaation toimintaa haluttuun suuntaan. Usein pienen joukon harteilla on suuri vastuu koko toiminnasta. Sporttimerkonomitutkinto on suunnattu urheilujärjestöjen, -seurojen ja kuntien työntekijöille, ammattiurheilijoille sekä yrittäjille. Koulutuksessa kehitetään liiketoimintaosaamista, perehdytään kannattavaan toimintaan urheiluseuroissa ja järjestöissä sekä hankitaan osaamista. Hae mukaan Rastor-instituutin koulutukseen!

Haluatko kehittää itseäsi? Onko haaveissasi ollut liiketalouden perustutkinto? Haluatko suorittaa tutkinnon työsi ohessa?

Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi), on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitkä ovat tavoitteesi ja mitä jo osaat.

Koulutuksen aluksi kartoitetaan opiskelijan oma osaaminen ja laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat osaamisen kehittämiselle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa talouteen, asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin ja viestintään.

Koulutuspäivien teemoja

  • Asiakaspalvelu 
  • Työyhteisössä toimiminen ja viestiminen
  • Tuloksellinen toiminta ja kannattavuus
  • Markkinointi
  • Tapahtumatuotanto
  • Tietotekninen osaaminen ja kielitaito

Opiskelijalla ei saa olla aikaisempaa tutkintoa liiketalouden alalta (merkonomi, tradenomi tai KTM). Koulutus on maksuton.

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon suunniteltu kesto on noin 16 kuukautta. Kokonaisuuteen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Koulutuspäiviä on noin 1–2 kuukaudessa. Hybriditoteutus mahdollistaa koulutuksen suorittamisen etäopiskeluna. Laajuus on 180 osaamispistettä.

Osallistujien palautteita

Koulutusta on toteutettu vuodesta 2011. Ohjelmassa on ollut opiskelijoita ympäri Suomen, iältään noin 18–65-vuotiaita liikunnan ja urheilun eri toiminnoissa toimivia henkilöitä (esim. seuroista, lajiliitoista, järjestöistä, kunnista ja liikunta alan yrityksistä).

Seuroista on ollut mukana toiminnanjohtajia, seurasihteerejä, valmennuspäällikköjä ja viimevuosina enenemässä määrin valmentajia, joilla on ollut halu saada kaupallista koulutusta liikuntakoulutuksen rinnalle.

– Asiakaspalvelu- ja asiakkuusajattelu seurasivat koko ajan erilaisissa asioissa mukana. Olen vienyt ajattelutapaa sekä hallitukselle että vapaaehtoispuolelle. Nyt seuraamme paremmin asiakaspalautteita sekä hyödynnämme ja kehitämme niitä. Tähän yhdistyy tietysti myös palvelumuotoilu. Esimerkiksi verkkosivuja olemme nyt suunnitelleet ja toteuttaneet asiakaslähtöisemmiksi.

– Koulutuspäivällä käsitelty ”Värikartta” oli matka itseeni. Seurassa on ollut konfliktitilanteita ja omien tapojen ja käytösmallien tunnistaminen on ollut hyödyllistä. Nyt ymmärrän paremmin, miten eri ihmisiltä tulee erilaisia reaktioita.

– Somepäivä oli hyödyllinen. Se potentiaali, mitä voisi tehdä, oli silmiä avaava.

– Yritysyhteistyö oli silmiä avaava jakso. Ajatuksia heräsi muun muassa siihen, millaista yhteistyötä voi tehdä olemassa olevien asiakkaiden ja yritysten kanssa. Tämä ei ole pelkkää myymistä vaan esimerkiksi yhteisiä tapahtumia.

– Kriisiviestintä oli aiheena hyvä. Sain päivästä vinkkejä ja nyt päivitämme suunnitelmaamme.

Hae mukaan Sporttimerkonomi-koulutusohjelmaan

Seuraava Sporttimerkonomi-koulutus alkaa 15.11.2022. Lue lisää tutkinnosta ja ilmoittaudu koulutukseen 2.10.2022 mennessä Rastor-instituutin sivuilta.

Koulutusohjelman järjestää Rastor-instituutti yhteistyössä ESLUn ja Faros & Com Oy:n kanssa. Koulutusta on toteutettu jo vuodesta 2011 ja osallistujat ovat olleet ympäri Suomea.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija