Valikko 6 / 2023
Aisti Sportin seuratoimijoita vastaanottanut Tähtiseura-tunnuksen

Aisti Sport on nyt myös lasten ja nuorten tähtiseura

Aisti Sport ry on saavuttanut vuonna 2020 ansaitsemansa aikuisten tähtiseuratunnuksen jatkoksi nyt myös lasten ja nuorten laatuseuran aseman. Suomen Olympiakomitea, lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt myöntävät urheiluseuroille tähtiseuran aseman laatuohjelmansa määrättyjen laatukriteerien mukaisesti. Aisti Sport on yhteensä kolmesta erilaisesta tähtitunnuksesta saavuttanut nyt kaksi.

Aisti Sport on maalipallossa tähtitunnuksen arvoinen laatuseura niin aikuisissa kuin lapsissa ja nuorissa. Uusin tähtitunnus myönnettiin Suomen Paralympiakomitean kevätkokouksen yhteydessä toukokuussa 2023. Palkintoa oli paikalla luovuttamassa ESLUsta lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Lähdesmäki.

Aisti Sportissa lasten ja nuorten tähtimerkin saavuttamiseksi tehtiin kehitystyötä

Aisti Sportissa on seuran perustamisesta lähtien (2017) haluttu kehittää harrastusmahdollisuuksia aikuisten lisäksi lapsille ja nuorille. Seura käynnisti syksyllä 2018 Aisti Play -liikuntakerhon perheen pienimmille, jonka tarkoitus oli kasvattaa lapsia liikunnan kautta niin motorisissa kuin sosiaalisissa taidoissa huomioiden erityisesti näkövamman tuomat erityistarpeet. Tähtiseura-ansioon auditoidussa maalipallossa on aina toivotettu harrastamisen sekaryhmiin myös lapset tervetulleiksi, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2021–2023 myöntämän seuran kehittämistuen ja Aisti Games -hankkeen kautta toimintaa alettiin kehittää suoraan lapsille ja nuorille kohdennetusti.

Kevään 2023 aikana Aisti Sportissa on kehitetty toimintaa taustalla yhä ammattimaisemmaksi. Lasten ja nuorten tähtiseuramerkin saavuttamiseksi jo aikaisemmin toteutetun laadun jatkoksi on huomioitu yhä turvallisempi, ohjatumpi ja laadukkaasti johdetumpi harrastusympäristö. Seura vaatii lasten ja nuorten parissa toimivilta ohjaajiltaan rikosrekisteriotteet, huomioi palautteenkeruussa ja ryhmäkohtaisissa pelisäännöissä lapsia osallistavan ja vaikuttamaan kannustavan toimintamallin, sekä suunnittelee harrastamisen mahdollistamaan yhä paremmin kehittymisen niin fyysisisissä, sosiaalisissa kuin lajitaidollisissakin ominaisuuksissa. Kehittymistä mitataan lapsille sopivin tavoin esimerkiksi leikkisästi erilaisin testein. Tällä tavoin harrastamisessa voidaan seurata lapsen kehittymistä siten, että tämä itsekin näkee kehitysaskeleensa ja voi ansaita kokemuksista myös kannustamisen lisäksi yhä kehitystä jatkamaan ohjaavaa palkitsemista.

– Tähtiseura laatumerkinnän saavuttaminen on todella arvokas kunnianosoitus kaikille vapaaehtoisille toimijoillemme. Aktiivimme tekevät laadukasta ja erittäin tärkeää työtä. Lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen oikeus päästä harrastamaan liikuntaa, jonka mahdollistamisesta olemme ylpeitä. Laatumerkinnän saavuttaminen vei toimintaamme taas ison askeleen eteenpäin. Kiitos kaikille toimijoillemme ja kumppaneillemme, kommentoi seuran puheenjohtaja Miika Honkanen. 

Aisti Sport on Suomen ensimmäinen paraurheilusta tähtimerkin saavuttanut urheiluseura

Aikuisten maalipalloon vuonna 2020 ansaittu tähtimerkki ja nyt saavutettu lasten ja nuorten tähtimerkki samassa lajissa ovat ensimmäiset paraurheiluun erikoistuvalle seuratoiminnalle myönnetyt laatutason vahvistavat tähtitunnukset.

– En olisi uskonut, kun kuutisen vuotta sitten seuraa perustettiin, että nyt oltaisiin jo tässä. Olemme luoneet kukoistavan ilmapiirin ja hienon yhteisön, johon kaikki voivat tulla, tulet sitten ajamaan peräkärryn kanssa maalipallomaaleja turnaukseen tai tuomariksi, ohjaajaksi tai harrastajaksi. Kaikki ovat tärkeitä. Tällä hetkellä liikutamme vuositasolla 120 ihmistä ja uusia lajeja on tuotu mukaan toimintaan, kertoi Aisti Sportin hallituksen puheenjohtaja Honkanen.

Inklusiivisuus kaiken lähtökohta

Aisti Sportin toiminnassa korostuu inklusiivisuus. Seuran harrastustoiminta on suunniteltu huomioimaan erityisesti näkövammaisuuden tuomat erityistarpeet, mutta toteutuksessa ja markkinoinnissa korostetaan yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta vammattomia mukaan kannustaen. Aisti Sportin urheilu- ja lajitarjonta toimii erinomaisesti harrastuksina myös vammattomille liikkujille ja urheilijoille. Niin harrastajissa kuin seuran johdossa näkövammaiset ja vammattomat toimivat yhdessä yhdenvertaisempaa maailmaa ja liikuntakulttuuria luoden.

– Monesti seuroissa harrastuksia luodaan enemmistön lähtökohdista katsoen ja sieltä päin erityisryhmille soveltaen. Erityisryhmien edustajien osallistumiselle voi olla turhaan ylimääräinen uskalluksen kynnys. Meillä toiminta luodaan vähemmistöistä lähtien niin päin, että myös vammattomat ovat tervetulleita ja toivottuja vakiharrastajia. Parasta on se, että jokaisessa lajissamme ja maalipallojoukkueessamme on täysin normaalisti näkeviä mukana. Näin luomme myös yhä avoimempaa ja ennakkoluulottomamman asenteen urheilukulttuuria, tiivisti seuran markkinoinnista vastaava Markus Tihumäki.


Aisti Sportin toiminta on käynnistynyt vuonna 2017 maalipallosta ja laajentunut sittemmin jääkiekkoon, jalkapalloon ja sokkopingikseen. Aistissa harrastetaan Aisti Play -lasten liikuntakerhoissa sekä lapsille ja nuorille kohdistetussa Aisti Games -palloilulajiohjelmassa. Lisäksi Aisti tekee yhteistyötä eri lajikokeilujen ja tapahtumien muodossa. Lajikokeiluja on järjestetty esimerkiksi alamäkipyöräilyn, hiihdon, judon, laskettelun, lumikenkäilyn ja purjehduksen parissa.

Teksti: Markus Tihumäki, Aisti Sport
Kuva: Lauri Jaakkola, Suomen Paralympiakomitea