Valikko 6 / 2023

Valmentajien tasa-arvon työkalu avuksi urheiluseuroille

Vuosikymmenen aikana syntynyt Valmentaa kuin nainen -hankkeen tietotaito on koottu valmennuksen tasa-arvon edistämisen työkaluksi hankkeen verkkosivuille. Työkalun avulla on mahdollisuus hyödyntää hankkeen kokemuksia ja hyväksi havaittuja toimenpiteitä. Tasa-arvon työkalu perustuu tutkittuun tietoon, eri organisaatioiden suosituksiin ja Valmentaa kuin nainen -hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta saatuihin tietoihin. Osuuksia on suunnattu niin seuroille kuin seuroissa toimiville valmentajille.

- Olemme oppineet paljon tasa-arvon kehittämisestä Valmentaa kuin nainen -hankkeiden avulla. Tasa-arvon työkaluun on koottu näitä oppeja, jotta urheilutoimijat voivat niitä hyödyntää. Sivuston julkaisu on yksi konkreettinen välipysäkki valmennuksen tasa-arvon edistämisen matkalla, kertoo Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunainen.

Työkalun ensimmäisenä julkaistava osuus on suunnattu urheiluseuroille, joissa valmentajat toimivat pääosin vapaaehtoisina. Työkalu keskittyy valmentajien tasa-arvon kehittämiseen, mutta sivusto ohjaa myös tarkastelemaan seuran valmennuskulttuuria kokonaisuudessaan. Sivuston tekstit ohjaavat miettimään stereotyyppisiä käsityksiä valmentajista tai kullekin valmentajalle “sopivista” valmennusryhmistä. Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet edistävät seura- ja lajikulttuurin tasavertaisia ja oikeudenmukaisia toimintatapoja.

Seuroille suunnattu työkalu koostuu neljästä eri osa-alueesta. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan valmennuksen tämänhetkistä tasa-arvotilannetta. Toisessa vaiheessa siirrytään valmentajien rekrytointiprosessien tarkasteluun. Kolmantena tutustutaan tapoihin tukea osaamisen kehittämistä ja arvostuksen lisäämistä. Viimeinen vaihe keskittyy valmentajien tukemiseen, hyvinvointiin ja jaksamiseen otsikon “Miten saada valmentajat pysymään?” alla.

- Halusimme rakentaa seurapuolen sivuston kysymysten varaan. Toivomme, että sivuilla olevat kysymykset innostavat lukemaan sivuston tietoja ja pohtimaan keinoja saada valmentajia mukaan toimintaan monimuotoisesti, kertoo Valmentaa kuin nainen -hanketyöntekijä Sanna Erdoğan.

Lajiliitoille ja isommille urheiluorganisaatioille suunnattu osuus julkaistaan syksyllä 2023. Se keskittyy tasa-arvonäkökulmaan organisaatiotasolla ja valmentajien tasa-arvoon palkkatyössä.

Mukana olleiden lajiliittojen ohella Valmentaa kuin nainen -hankkeiden taustaorganisaatioina ovat olleet Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

Lue lisää Valmentaa kuin nainen -sivostolta ja Suomen Valmentajat -sivustolta:


Suomen Valmentajien johtama Valmentaa kuin nainen -hanke täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Hanketta on toteutettu vuosina 2013–2019 palloilulajien parissa, vuosina 2020–2021 kamppailulajien kanssa ja parhaillaan on käynnissä kaksivuotinen mailapelien hanke. Hankkeissa on ollut mukana tähän mennessä yhteensä 26 lajiliittoa. Hankevuosien aikana on osoitettu, että valmentajien tasa-arvoon voi vaikuttaa pitkäjänteisellä työllä ja kohdennetuilla toimenpiteillä.

Lähde: Suomen Valmentajat 24.5.2023
Kuva: Pixabay