Valikko 6 / 2023
Valmentaja ja joukkue

RIVE-palapeli tuli valmiiksi: Kotouttamisen keinoja ja apuvälineitä liikunnasta

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima RIVE-hanke on tullut päätökseen. Kesällä 2020 alkanutta valtakunnallista hanketta voi hyvin verrata palapeliksi, jonka palaset ovat kolmessa vuodessa löytäneet paikkansa. RIVE (= Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus ja Elämäntaidot) on nyt hankkeen osalta valmis kokonaisuus.

Hanketta veti PLU:lla ensimmäisen puolisen vuotta Kirsi Martinmäki, joka sai apua verkostojen luomiseen hanketta sen jälkeen vetäneeltä Ensio Heikinkankaalta (kuvakarusellin kuvassa). Hankepäällikkö muistelee hankkeen alkutaivalta näin:

– Hankkeen suunnitteluvaihe oli ollut melko lyhyt ja teema useimmille alueille aivan uusi alueellista toimintaa lukuun ottamatta. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen rupesi hahmottumaan, mitä tavoitellaan ja miten on järkevintä edetä. Alueiden vastaavien eli hankevetureiden ensimmäinen live-tapaaminen avasi asiaa lopulta paremmin, kertoo Heikinkangas.

Hankkeeseen lähti mukaan yhteensä kahdeksan aluejärjestöä: Etelä-Savon Liikunta, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Suomen Liikunta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, Pohjois-Savon Liikunta sekä Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu. Oma haasteensa valtakunnalliselle hankkeelle oli alueiden erilaisuus: joillakin alueilla tekemisen mahdollisuuksia oli toisia enemmän, joillakin taas tarpeet erottuivat muista selvästi jo pelkästään maahanmuuttajien lukumäärän vuoksi.

Koulutuksia ja käytänteitä

Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla mietittiin keinoja ja toimintatapoja säännöllisillä koulutuksilla. Heikinkangas laskeskelee, että erilaisia koulutustilaisuuksia, seminaareja ja webinaareja oli lähes 30.

– Lisäksi alueiden käyttöön jää kaksi parituntista koulutuspakettia, joiden aiheita ovat yhdenvertaisuus urheiluseurassa sekä ryhmädynamiikka, mainitsee Heikinkangas ja lisää, että oma haasteensa koulutuksille oli kaksi erilaista kohderyhmää, seuratoimijat ja maahanmuuttokoordinaattorit, joiden oli mahdollista osallistua koulutuksiin päivän mittaan eri aikoihin.

Hankkeen yksi keskeinen tavoite oli koota hyviä käytänteitä paikallistason toimijoille eli seuroille ja yhdistyksille. Niitä kertyikin kymmenkunta. Käytännepankin avasi ensimmäisenä Turussa järjestettävä, erilaisista etnisistä taustoista tuleville nuorille suunnattu yökoris, joka järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa.

Pankki täydentyi myöhemmin muun muassa Etelä-Savon Liikunnan toimesta maahanmuuttajille järjestetyllä liikuntatarjonnalla sekä työikäisten hyvinvointia lisäävällä HYVÄ-hankkeella Vieremällä. Turussa maahanmuuttajalapsia ja -nuoria opetetaan lisäksi jääkiekon pariin Khaledin luistelukoulussa TPS Junioreiden järjestämänä.

Opittua ja koettua

Hanke osui Heikinkankaan mukaan ajallisesti hyvään kohtaan. Siitä on ollut apua muun muassa ukrainalaisten pakolaisten kotouttamisessa. Lisäksi RIVE antoi tärkeää oppia erilaisten verkostojen kokoamisesta ja yhteen saattamisesta.

– Kotouttamisen toteuttaminen niin, että toiminnan tarjoavat ja sitä tarvitsevat kohtaavat, ei ole aina helppoa. Esteenä voi olla pelkästään kielimuuri, joka olikin meillä yhden seminaarin aiheena, kertoo Heikinkangas.

Hankepäällikkönä Heikinkangas kertoo oppineensa itsekin paljon tiedon ja resurssien etsimisestä. Tyytyväisyyttä hänelle antaa myös hankeveturien toiminta. Korona-ajan hankaluuksien hellitettyä hankeveturien live-tapaamiset olivat todella tärkeitä keskustelujen ja ideoiden kehittämisen kannalta. Iso projekti oli myös työstää valokuvia ja videoita, joista hyötyy jatkossa suurempikin joukko.

Teksti: Kirsi Kuusisto
Kuvat: Pääkuva - Liikunnan aluejärjestöt/Tero Takalo-Eskola, kuva 2 - Kirsi Kuusisto