Koulutustoiminta

Koulutustoiminta on ESLUn keskeinen tuki paikallistasolle. Ensisijaisena tavoitteena on turvata peruskoulutus alueella.

Koulutustoiminnassa huomioidaan yhteiskuntavastuu, kuten suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja ympäristöasiat.
 
Lisäksi eettinen kasvatustyö kulkee tiiviisti mukana koulutuksissa.

Peruskoulutus käsittää:

Tutustu ESLUn koulutustarjontaan tiputusvalikosta. Koulukset on jaoteltu kohderyhmien mukaan.