Koulutus

Koulutustoiminta on ESLUn keskeinen tuki paikallistasolle. Ensisijaisena tavoitteena on turvata peruskoulutus alueella. Koulutustoiminnalla edistetään yhteiskuntavastuullisia asioita kuten suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja ympäristöasiat. Lisäksi eettinen kasvatustyö kulkee tiiviisti mukana koulutuksessa painottuen kouluttajakoulutukseen.

Tämä peruskoulutus käsittää:

  • seurakoulutuksen
  • lasten ja nuorten liikuntakoulutuksen
  • aikuisten kunto- ja terveysliikuntakoulutuksen
  • seminaarit toimialoittain

Tutustu ESLUn koulutustarjontaan tiputusvalikosta. Koulukset on jaoteltu kohderyhmien mukaan.