Valikko 11 / 2017

Epätasa-arvoista kohtelua, kiristystä, lahjontaa ja dopingia

Isossa kuvassa puhutaan rikollisuudesta vedonlyönnin ja dopingin parissa. Miten käy keskustelun ruohonjuuritasolla tapahtuvasta epäeettisestä toiminnasta: poissulkemisesta, syrjinnästä, pilkkaamisesta tai fyysisestä kiusaamisesta.

Seurassa tulisi säännöllisesti pohtia, miten eettisistä asioista keskustellaan vai keskustellaanko ollenkaan ja miten näitä asioita käsitellään? Urheiluseuran toiminnassa mukana olevat ovat omalta osaltaan vastuussa puhtaan urheilun ja eettisesti kestävän toiminnan edistämisestä.

- Seurojen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä ja velvollisuutena on tarjota toimijoilleen koulutusta antidopingtoiminnasta. Seurajohdon tulee varmistaa, että valmentajat ja seuran muut toimijat tuntevat velvollisuutensa eettisissä kysymyksissä. Lisäksi olisi luotava keskustelulle vapaa ilmapiiri. ”Doping-asiat eivät koske meitä, joten niistä ei tarvitse puhua” -ajatus on vaarallinen, sillä ajatusmaailma puhtaasta ja eettisestä urheilusta luodaan lapsena, toteaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin viestintäpäällikkö Susanna Sokka.

Osallistumalla seuran toimintaan nuori sitoutuu noudattamaan myös seuran eettisiä pelisääntöjä. Junioriurheilussa tämä tarkoittaa muun muassa reilua peliä, terveellisiä elämäntapoja ja päihteetöntä urheilua.

Aikuisten toiminnalla suuri vastuu eettisissä kysymyksissä

Aikuiset vaikuttavat omilla teoillaan siihen, millainen arvopohja seuran lapsille ja nuorille rakentuu ja millaisia valintoja he tulevat tekemään urheilijana kasvaessaan. Oppiiko lapsi, että kilpailukumppaneita kohdellaan reilusti tunteiden kuumennuttuakin? Vai tuleeko lapselle tunne, että seuran järjestämissä kilpailuissa on hyväksyttävää venyttää tuloksia aina hieman kotiinpäin?

Viestinnän ja koulutuksen avulla vaikutetaan siihen, että kaikki seuran urheilutoimijat asennoituvat kielteisesti dopingiin ja sen käyttöön sekä muuhun reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan. Vaikka dopingvalvonta ei kohdistu lapsiin, tulisi puhdas urheilu ja urheilijan vastuut ottaa esille jo varhaisessa vaiheessa. Myös vanhemmille tulisi jakaa tietoa asiasta ja opettaa heitä muun muassa tarkistamaan yhdessä nuoren kanssa, ovatko määrätyt lääkkeet sallittuja urheilussa. Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta, mikä puolestaan takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden.

SUEK seurojen tukena

SUEK vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation torjunnan sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistämisen valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

- SUEK tukee seuroja antidoping toiminnassa muun muassa julkaisemalla koulutusmateriaaleja sekä järjestämällä räätälöityjä koulutuksia aiheesta ja konsultointia sopimusasioihin. Seurojen on hyvä tutustua myös oman lajiliitonsa antidopingohjelman sisältöön, muistuttaa Sokka. Toivoisin, että seuroissa otetaan myös kilpailumanipulaation tuomat uhat tosissaan. Nuorille pitäisi kertoa, miten kyseisiin tilainteisiin tulisi suhtautua ja kuinka toimia, hän lisää.

Antidopingtoiminta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat noudattamaan. Urheilija on aina itse vastuussa teoistaan ja käyttämistään aineista, mutta tietämättömyys ei saa olla syy epäeettiseen toimintaan tai dopingrikkomukseen.
 

***

Nyt kannattaa ilmoittautua mukaan ESLUn Tj-klubiin, jossa käsitellään seuran vastuista ja velvollisuuksia eettisissä kysymyksissä. Tilaisuus on räätälöity nimenomaan seuratoiminnan näkökulmasta.

Millaisia velvoitteita seuroilla on eettisissä kysymyksissä? Miten seurassanne on huomioitu, että jokainen tietää oman vastuualueensa? Miten SUEK voi auttaa seuroja? Miten toimitaan, jos epäillään seuraan kohdistuvaa kilpailumanipulaatiota? Klubin asiantuntijoiksi saapuvat SUEKin viestintäpäällikkö Susanna Sokka ja tutkintapäällikkö Jouko Ikonen. Tilaisuus järjestetään Viking XPRS:llä 14.12.2017.
 

 

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija