Valikko 11 / 2017

TanssiDans kokosi seuraväen yhteen

Valtamedioita ja kahvipöytäkeskusteluja seuratessa huomaa usein erityisesti lasten ja nuorten urheilusta puhuttaessa vastakkainasettelun huippu- ja harrasteurheilun välillä. Ikuisuuskysymys tuntuu olevan, tuleeko seurojen panostaa lahjakkaisiin yksilöihin vai tarjota tasapuolisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia lahjakkuudesta riippumatta? Kirkkonummelaisessa tanssiurheiluseurassa harrastajien ja huippu-urheilijoiden välistä vastakkainasettelua ei tunneta. Ei myöskään ikärajoja – seuran ikäjakauma on kolmevuotiaista kahdeksankymmentävuotiaisiin.

TanssiDansin tavoitteena on tarjota monipuolinen ja kasvattava tanssiurheiluharrastus lapsille, nuorille ja aikuisille taitotasoon katsomatta. Pyrkimyksenä on rakentaa avoimuuden ja kannustavuuden avulla ilmapiiri, jossa jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi ja tasavertaiseksi tasosta riippumatta. Erityisenä visiona on tukea tanssijoiden kasvua harrastuksen kautta huomioimalla harrastajien ikäkausiin ja elämäntilanteisiin liittyvät haasteet ja siirtymävaiheet.

Seura järjesti marraskuussa Aktiivipäivän, jossa harrastajien ja urheilijoiden taustajoukot pääsivät kohtaamaan harrastajat, kilpatanssijat, valmentajat ja seuran toimihenkilöt. Aktiivipäivän ohjelmaan kuului muun muassa kaikille avoimia harjoituksia, erilaisia ryhmätunteja sekä asiantuntijateemoja. 

- Kun eri-ikäiset ja -tasoiset tanssijat saavat mahdollisuuden harjoitella yhdessä ja seurata saman harjoitteen harjoittelemista omalta tasolta huipulle saakka, se on yhteisöllisesti yhdistävää ja tukee jokaisen omaa liikkujan polkua, kertoo tanssiurheiluseura TanssiDansin puheenjohtaja Harri Antikainen.

Harrasteurheilun, lasten ja nuorten liikunnan sekä huippu-urheilun vastakkainasettelu on turhaa ja haitallista, koska niitä kaikkia tarvitaan. Vaikka vastakkainasettelusta ei TanssiDansissa näy jälkeäkään, arvomaailman pysyvyydestä on huolehdittava harrastajien ja valmentajien vaihtuvuudesta johtuen.

- Seurassa tehdään paljon työtä arvojen eteen. Kaikille yhteisiä peruspilareita ovat käyttäytyminen, keskittyminen ja toisen kunnioittaminen, vasta niiden jälkeen tulee kilpailullisuus. Myös lajien välinen yhteistyö on tärkeää. Esimerkiksi jalkapallojunnujen ja tanssinharrastajien yhteiset rytmiikkaharjoitukset saattavat herättää kummastusta, mutta meillä on paljon opittavaa toisiltamme, toteaa Antikainen.

Samaa tavoitetta edistetään parhaillaan myös Heikkilän koulun, Jolkbyn päiväkodin ja TanssiDansin yhteisessä liikunnan monilukutaitoprojektissa. Tavoitteena on lasten liikuntataitoja parantamalla lisätä liikunnan iloa ja edistää koko perheen arkiliikuntaa.

TanssiDans ry on kirkkonummelainen v. 1998 perustettu tanssiurheiluseura. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja erityisesti tanssiharrastusta, tanssiurheilua, tanssiurheiluvalmentajien ja -tuomareiden lajitaidon ja -tiedon tason ylläpitämistä ja kehittämistä sekä kehittää ja lisätä erityisesti lasten ja nuorison tanssiurheilua ja -harrastusta.

Lähteet: Olympiakomitea, TanssiDance ry