Valikko 6 / 2017

Johtaminen urheiluseuroissa

Millaista on urheiluseurojen johtaminen? Tavoitesuuntautunutta toimintaa, vuorovaikutusta, tuloskeskeistä, laatujohtamista, prosessijohtamista ja muutosjohtajuutta. Vapaaehtoisten puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten rinnalle on tullut palkallisia seurajohtajia. Miten roolit ja työnjako toimivat? Onko pelisäännöt sovittu ja ovatko ne selvät kaikille?

Johtaminen on ESLUn seuratoiminnan hallinnon koulutuksien teemana syksyllä 2017. Elokuussa seurojen palkatut toiminnanjohtajat ja muut hallinnon työntekijät kokoontuivat Tj-klubissa 24.8. keskustelemaan, miten lasten vanhemmat huomioidaan seuratoiminnan johtamisessa. Voidaanko vanhempien toimintaa johtaa? Puheenjohtajien Pj-klubissa 23.8. puolestaan käsitellään seuran verkostojohtamista. Miten urheilu-akatemian yläkouluvalmennus tukee myös seuraharjoittelua? Seura-Akatemiassa 5.9. perehdytään seuran ongelmien ratkaisuun – miten johdetaan seuraa ratkaisukeskeisesti?

Mitä on urheiluseuran johtaminen tänä päivänä? Johdetaanko toimintaa suunnitelmallisesti, mitä tulee huomioida? Miten toimintaympäristö muuttuu, osataanko ennakoida? Seurataanko esimerkiksi väestöennusteita toiminta-alueella, miten ikäluokkien koko tai uusi asuntoalue vaikuttaa seuran toiminnan suunnitteluun?

Millaista on uusi yhteisöllisyys? Tapahtuuko kaikki sosiaalisessa mediassa vai verkostoidutaanko jossain muualla? Mahdollistaako seura uusien konseptien kokeilun tai ketterät muutokset? Millaisia strategisia linjauksia seurojen tulisi tehdä?

Urheiluseuroissa eletään jatkuvassa muutoksessa. Millaista on seuran muutosjohtaminen? Miten juridiset asiat tulee huomioida seuran johtamisessa? Seuratoiminnan johtamiseen – painottuen muutosjohtamiseen ja lakiasioihin, syvennytään ESLUn seuraseminaarissa 27.–28.10.2017. Asiantuntijoina ovat muun muassa Asianajotoimisto Legistum Oy:n osakas, asianajaja Teppo Laine ja Faros Finland Oy:n partneri Ilkka Wäck. Miten seuran toimintaa tulisi ennakoida? Miten suunnitella ja johtaa seuraa muutoksessa? Miten säännöt ja määräykset vaikuttavat toimintaan? Merkitse koulutusajankohdat jo nyt kalenteriin ja ota seuran avainhenkilöt mukaan.

Hyvää kesää – tavataan syksyllä ESLUn tilaisuuksissa!