Valikko 6 / 2017

Liikkuva koulu on nyt koulujen arkea

Liikkuva koulu on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikunnan aluejärjestöt ovat vahvassa roolissa Liikkuva koulu -toiminnan kehittämisessä ja tällä hetkellä mukaan toimintaan on saatu jopa 80 prosenttia suomalaisista peruskouluista.

Liikkuvalla koululla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen – ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena. Liikkuva koulu -toiminnan vahvuutena on, että jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppiminen ja liikkeen lisääminen.

”Etelä-Suomessa koulut ovat toiminnan kehittämisessä hyvin eri vaiheissa. Osassa kouluista otetaan vasta ensiaskeleita toiminnan käynnistämiseen ja vastaavasti pidemmälle edenneissä kouluissa suunnitellaan jo, kuinka uudet toimintatavat saadaan aidosti osaksi toimintakulttuuria”, kertoo ESLUn nuorisopäälikkö Tarja Nieminen.

Tukea toiminnan kehittämiseen

Liikunnan aluejärjestöt toimivat koulujen ja kuntien tukena Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamisessa. Aluejärjestöt avustavat hakemuksien suunnittelussa, kouluttamalla toimijoita, mentoroimalla sekä tukemalla aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa. Vuonna 2016 aluejärjestöt järjestivät 294 mentorointitilaisuutta ja koulukontakteja oli kaikkiaan 706 kappaletta. Lisäksi toteutettiin 217 Liikkuva koulu työpajaa, joihin osallistui 3859 henkilöä. Työpajoissa koulujen henkilökunta pääsi pohtimaan ja suunnittelemaan yhteisiä kehittämistoimenpiteitä.
 
”Liikkuvassa koulussa ensisijaisen tärkeää on koulun johdon tuki ja sitoutuminen. Toimintakulttuuria voidaan kehittää vain jos koko kouluyhteisö sitoutuu muutokseen. Kouluille on tarjolla tukea toiminnan kehittämiseen esimerkiksi Liikkuva koulu -työpajan kautta, joka haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulupäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön hyvinvointiin”, Nieminen kertoo.

Syksyllä tavoitteena on jatkaa koulun henkilökunnan ja oppilaiden koulutusten lisäksi koulujen ja urheiluseurojen yhteistyön lisäämistä, jotta iltapäivien harrastusmahdollisuudet paranevat.

Lisätietoja     

Tarja Nieminen, nuorisopäällikkö, ESLU
puh. 0400 894 559
tarja.nieminen(at)eslu.fi

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Lisätietoa Liikkuvan koulun verkkosivuilla: www.liikkuvakoulu.fi

 

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija