Valikko 7 / 2017

Liikunnan riemua leikkien kautta

Liikuntaleikit ovat erinomainen keino löytää liikunnan iloa sekä oppia uusia taitoja. Leikit yhdistetään yleensä lapsiin, mutta lasten lisäksi ne soveltuvat myös aikuis- ja terveysliikkujien fyysisten sekä motoristen taitojen kehittämiseen ja alkulämmittelyihin. Jokainen voi löytää liikunnan riemun leikkien kautta!

Leikki on lapselle ominainen tapa liikkua

Liikunnalla on tärkeä rooli lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Sillä voidaan tukea lapsen fyysistä, kognitiivista, psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä. Sen tulee olla lapsilähtöistä, monipuolista sekä säännöllistä. Liikkuminen ja leikkiminen ovat lapselle ominaisia tapoja oppia, jonka vuoksi lapselle on annettava mahdollisuus oppia arvioimaan liikkumiseen liittyviä riskejä sen sijaan, että asioita kielletään liiallisen turvallisuushakuisuuden vuoksi. Oleellista on kannustaa liikkumaan sekä antaa lasten kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan erilaisten leikkien kautta.

Vaikka lapsi osallistuisi ohjattuun liikuntaharrastukseen monta kertaa viikossa, voi fyysisen aktiivisuuden määrä jäädä liian alhaiseksi. Mikäli lapset kuljetetaan autokyydeillä kouluun ja harrastuksiin, eikä arkeen sisälly liikuntaleikkejä tai muuta hyötyliikuntaa, kokonaisrasitus jää usein liian vähäiseksi. Yhtälailla liian aikainen erikoistuminen yksittäiseen urheilulajiin on virhe, koska usein se tarkoittaa lasten omaehtoisen, vapaan ja leikkimielisen liikunnan karsimista, jota mikään määrä kurinalaista harjoittelua ei kykene korvaamaan. Peleihin ja leikkeihin uppoutuminen sekä monien eri lajien harrastaminen on tie hyvinvointiin sekä urheilussa menestymiseen. Lapsia tulisikin kuunnella entistä tarkemmin – kun lasta kuunnellaan, hän kokee itsensä tärkeäksi. Kokemus vahvistaa pätevyyden tunnetta ja lisää motivaatiota esimerkiksi liikuntaa kohtaan.

Monipuolisuus kunniaan

Monipuolisuuden merkitystä ei voida korostaa liikaa ja monipuolisuus pitäisi mieltää nimenomaan fyysisten ominaisuuksien monipuolisena kehittämisenä. Kehittyäkseen elimistö tarvitsee erilaisia ja vaihtelevia ärsykkeitä, joiden avulla voidaan myös välttää yksipuolisesta kuormituksesta aiheutuvia ongelmia kuten rasitusvammoja ja loukkaantumisia. Lisäksi monipuolinen liikunta on usein motivoivampaa ja hauskempaa kuin yhden lajin harrastaminen. Tästä johtuen kannattaa kokeilla erilaisia tapoja liikkua – innostua liikkumaan. Liikuntaleikit ovat yksi hyvä tapa löytää liikunnan riemu.

Aikuis- ja kuntoliikkujista puhuttaessa alkulämmittely on usein ensimmäinen asia, joka unohdetaan tai sivuutetaan tyystin ennen urheilusuoritusta. Lämmittely on kuitenkin etenkin aikuisliikkujille tärkeää esimerkiksi ennen erilaisia höntsäpelejä ja muita liikuntaharrastuksia. Mikäli nivelalueet, lihakset ja niiden jänteet eivät ole valmiita harjoitteluun, loukkaantumisten todennäköisyys kasvaa. Tällöin vaarana ovat muun muassa erilaiset lihasrevähdykset, repeämät ja nivelvauriot. Liikuntaleikit soveltuvat alkulämmittelyn lisäksi loistavasti ryhmähengen kohottamiseen, oli kyse sitten urheiluseurasta tai mistä tahansa porukasta.

Lähde: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf

* * * * * * * *

Tervetuloa mukaan!

Liikuntaleikkejä aikuisille 26.9.2017
ESLU on koonnut Suomen juhlavuoden kunniaksi aikuisten liikuntaryhmien tutustumistuokioihin, lämmittelyihin ja koordinaation kehittämiseen soveltuvista liikuntaleikeistä kattavan ja helposti toteutettavan kokonaisuuden. Lyhyitä teoriaosuuksia lukuun ottamatta koulutus on hyvin käytännönläheinen ja luvassa on leikin sekä liikunnan riemua. Lisätietoja löydät täältä.

 

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija