Valikko 8 / 2017

Olli Rauste: Lasten ja nuorten urheilun oikeussäännöt

Erimielisyydet johtuvat yleisimmin siitä, että toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret saattavat olla mukana toiminnassa hyvin erilaisin motiivein, eikä seuran johto ole määritellyt toimintaperiaatteita tarpeeksi selvästi. Osa lapsista ja nuorista on hyvin kilpailuhenkisiä ja menestyshakuisia kun taas osa on mukana toiminnassa liikunnan ilon ja esimerkiksi kaveripiirin vuoksi. Jos samaan joukkueeseen tai ryhmään kuuluu hyvin erilaisin motiivein toimivia lapsia tai nuoria, syntyy helposti jännitteitä ja ristiriitoja.

Suuremmissa urheiluseuroissa toiminnassa voi olla mukana niin paljon lapsia ja nuoria, että on mahdollista perustaa kuhunkin ikäluokkaan eri joukkueet toisaalta kilpailuhenkisille lapsille tai nuorille ja toisaalta niille, jotka tykkäävät osallistua urheiluseuran toimintaan muista syistä. Pienemmissä seuroissa lapsia tai nuoria ei aina riitä eritasoisten ryhmien perustamiseen. Silloin joudutaan tekemään valintoja, joihin kaikki eivät aina ole tyytyväisiä.

Ongelmia voidaan välttää, jos seuran johto määrittelee seuralle yleiset toimintaperiaatteet, ja nämä periaatteet viedään sitten seuran organisaatiossa läpi joukkue- ja ryhmätasolle asti. Hyvässä urheiluseurassa sekä kilpaurheilullisin periaattein toimivat joukkueet ja ryhmät että harrastetason joukkueet ja ryhmät voivat toimia sulassa sovussa keskenään. Seuran johdon tehtävänä on pitää huolta siitä, että kunkin joukkueen tai ryhmän osalta sen toiminnassa noudatettavat periaatteet on selvästi määritelty ja tiedotettu ryhmän jäsenille. Silloin ei tule ikäviä yllätyksiä kenellekään esimerkiksi peliajan tai otteluihin valitsemisen osalta.

Konkreettisena asiana eniten erimielisyyksiä aiheuttaa yleensä peluutus ja peliajan jakaminen. Pelataanko ”kaikki pelaa” -hengessä otteluiden lopputuloksista välittämättä, vai haetaanko menestystä antamalla enemmän peliaikaa ja vastuita parhaille lapsille ja nuorille?

Varsin yleinen erimielisyyksien aiheuttaja on myös se, minkälaisten asioiden osalta päätösvalta kuuluu joukkueen valmentajalle ja minkälaisista asioista vanhemmat voivat keskenään päättää.

Vanhempien taholta eniten kysymyksiä aiheuttaa talkootyö ja se, miten seuran hyväksi tehtyä työpanosta korvataan. Monille vanhemmille on epäselvää, voidaanko heidän edellyttää tekevän seuran hyväksi talkootyötä, jos lapsi tai nuori kuuluu urheiluseuran joukkueeseen tai ryhmään.

Paljon keskustellaan myös siitä, voidaanko joukkueenjohtajalle, rahastonhoitajalle tai isävalmentajalle antaa alennusta oman lapsen kausimaksusta, ja jos voidaan, missä muodossa alennus voidaan antaa, jotta siitä ei aiheutuisi veroseuraamuksia.

Teksti: Olli Rauste

***

Seura-Akatemiassa (5.10.2017) käsitellään Olli Rausteen johdolla lasten ja nuorten urheilun oikeussääntöjä.

- Seura-Akatemiassa kuulija saa vastauksia urheiluseuran toiminnassa joukkue- tai ryhmätasolla esiintyviin käytännön kysymyksiin, joihin liittyy myös oikeudellinen ulottuvuus. Esimerkiksi tietoa siitä, mistä asioista joukkueen vanhempainkokous voi päättää ja minkälaisista ei, sanoo Rauste.

Akatemia on tarkoitettu seurojen hallitusten jäsenille, toimihenkilöille, joukkueenjohtajille, valmentajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoja lokakuun Seura-Akatemiasta löydät täältä.

Tervetuloa mukaan!