Valikko 8 / 2017

Syksyn seuraseminaarissa käsitellään seuratoiminnan taloutta ja muutosjohtamista

Uusi kirjapitolaki on astunut voimaan ja se vaikuttaa myös seuran toimintaan. Onko teidän seurassanne laadittu tilinpäätökset jo uusien kirjanpitosäännösten mukaisesti? Seuroissa on tärkeää ymmärtää ja tiedostaa, mitä uudistettu kirjanpitolainsäädäntö tarkoittaa käytännössä.

Seuraseminaarin asiantuntija Tilintarkastustoimisto Auditarin osakas Jukka Hämäläinen antaa vastauksia kirjanpitolakiin liittyviin seikkoihin. Lisäksi kuulemme Faros Groupin partnerin ja muutosjohtamisen asiantuntija Ilkka Wäckin ajatuksia siitä, miten muutoksia viedään läpi.

Onko seuranne tiedossa, että toimintakertomus ei ole enää osa tilinpäätöstä? Miten yhdistät joukkueen/jaostojen talousasiat seuran taloushallintoon? Tiesithän, että hallitus vastaa niistäkin.

Seminaarissa kuulemme Hämäläisen johdattelemana kokemuksia haasteellisimmista tulkintaa vaativista ratkaisuista tilipäätöksen laadinnassa ja tutustumme käytännön esimerkkeihin. Lisäksi käsittelemme muun muassa seuran joukkueen/jaostojen budjettien yhdistämisestä seuran budjetointiin sekä talousseurantaan sekä käymme läpi kirjapitolain uudistuksesta johtuvat muutokset seuran tilinpäätökseen.

Hämäläisellä on vahva taloushallinnon osaaminen. Hänellä on usean vuoden ajalta kokemusta taloushallinnon ja talouden ohjauksen kouluttamisesta. Hämäläisen erityisosaamisalueena on yleishyödyllisten yhteisöjen taloudenhallinta ja kuntatalouden hallinta.

Muutokset kehittävät asioita

Urheiluseuroissa eletään jatkuvassa muutoksessa. Miten suunnitella ja johtaa seuraa muutoksessa? Mitä muutoksen läpiviennistä tulisi ymmärtää? Entä miten ihmisiä ohjataan, kun toinen innostuu ja toinen kieltää muutokset?

Urheiluseuroissa on hyvä käydä yhdessä läpi, mitkä asiat ovat muuttuneet ja mitkä todennäköisesti tulevat muuttumaan. Osalle meistä muutokset ovat aina positiivisia asioita, joita odotetaan - toisille muutokset ovat puolestaan vaikeita ja negatiivisesti kohdattavia asioita.

- Muutostilanteita kohtaa aina – tehdään mitä vaan. Onkin tärkeää ymmärtää, miten muutos viedään läpi yhdessä muiden ihmisten kanssa ja pidetään kaikki mukana muutostilanteissa, toteaa muutosjohtamista paljon kouluttanut Wäck.

Wäck on urallaan ollut vastuussa useiden liiketoiminnallisten muutoshankkeiden läpiviennistä. Hän on toiminut urallaan eri yritysten johtotehtävissä ja toimitusjohtajana ja lisäksi hänellä on vahvaa kokemusta yritysten hallitustyöskentelystä. Vuodesta 2009 lähtien Wäck on toiminut päätoimisesti johtamisen kehittämisen parissa. Muutos ja johtaminen ovat hänen vahvinta osaamisaluettaan.


Seuraseminaarin tiedot

Seuraseminaari järjestetään Viking XPRS:llä ja Tallinnassa Solo Sokos Hotel Estoriassa 27.10.–28.10.2017.

Alustava ohjelman ja hintatiedot löydät tästä. Ilmoittauduthan mukaan 2.10.2017 mennessä. Toimi nopeasti, sillä mukaan voimme ottaa 45 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksellä. Kysymyksiä illan asiantuntijoille voi lähettää ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdollisuus kannattaa käyttää hyväksi.

ESLUn seuraseminaarin tavoitteena on tarjota osallistujille luonnollinen ympäristö verkostoitumiseen, mahdollisuus saada vertaistukea yli laji- ja seurarajojen sekä antaa seura-aktiiveille vinkkejä ja tietoa seuratoiminnan arjen haasteisiin.

Seminaariin ovat tervetulleita seurojen hallitusten jäsenet, puheenjohtajat, toiminnanjohtajat, valmennuspäälliköt, joukkueenjohtajat, valmentajat, jaostojen vastuuhenkilöt sekä kaikki urheilun johtamisesta kiinnostuneet.

Lisätietoja: Kari Ekman, seuratoiminnan kehittäjä, kari.ekman(at)eslu.fi, puh. 050 407 7119

Kuvat: Jukka Hämäläinen/Kuvatapio ja Ilkka Wäck

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija