Valikko 8 / 2017

ESLU vauhdittamassa ja tukemassa lasten ja nuorten liikkuvampaa koulupäivää

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Koulupäivään kuuluu kuitenkin paljon paikallaan oloa. Miten lapset ja nuoret liikkuvat koulupäivän aikana? Onko heidän mahdollista liikkua myös muilla tunneilla kuin vain perinteisillä liikuntatunneilla? Liikuttavatko lapset toisiaan leikkien ja pelaillen välitunneilla? Lapset ja nuoret viettävät ison osan ajastaan koulussa arkipäivinään, joten koululla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikunnallisen elämän tavan tukemisessa.

Lapsen aktiivinen päivä muodostuu monesta osasta. Liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7-18-vuotiaisen tulee liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä. Liike vähenee kuitenkin koulussakin iän myötä. Alakoululaisille kertyy reipasta liikuntaa koulupäivän aikana 22 minuuttia ja yläkoululaisille 17 minuuttia.

Aktiivisella ja liikunnallisella koulupäivällä on vaikutusta niin kouluviihtyvyyteen kuin oppimistuloksiin. Aikuisten innostuksella, kannustuksella ja toiminnalla on suuri merkitys lasten ja nuorten liikkumiseen päivän aikana.

Tukea koulupäivän liikunnallistamiseen

ESLU tarjoaa monipuolista ohjausta ja koulutusta lasten liikuttamiseen. Koulutimme 366 aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulunkäynninohjaajaa sekä opettajaa elokuun toisella viikolla. Koulutuksia järjestettiin Järvenpäässä, Vihdissä, Keravalla, Helsingissä ja Espoossa. Koulutukset antoivat osallistujille selkeitä ja konkreettisia ohjeita, vinkkejä ja suosituksia päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.

-  Järjestämme monia aktiivisuutta lisääviä koulutuksia. Yksi hyvä esimerkki on kouluissa järjestettävät Liikkuva koulu -työpajat. Työpajat ovat loistavia paikkoja koulun henkilöstölle keskustella yhdessä koulun nykyisistä toimintatavoista, määritellä omat tarpeet ja käydä läpi kehittämistoimenpiteet, jotta siitä omasta koulusta tulisi entistä aktiivisempi. Työpajoissa haetaan ratkaisuja siihen, miten oman koulun toimintaa voidaan kehittää liikkuvammaksi oma koulukulttuuri kuitenkin säilyttäen, kertoo ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Sivonen.

Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa ja auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Sivonen kannustaa koulujen henkilökuntaa pohtimaan rohkeasti, miten lasten ja nuorten päivään saisi lisää liikettä. Muutos saadaan aikaiseksi lasten ja koulun henkilökunnan yhteistyöllä.

Ota yhteyttä, niin pohditaan teidän koululle sopivin tukipalvelu. ESLUn koulutustarjontaan voi tutustua tästä.

Lisätietoja ESLUssa antavat:
Tarja Nieminen, nuorisopäällikkö tarja.nieminen(a)eslu.fi, puh. 0400 894 559
Sari Sivonen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, sari.sivonen(a)eslu.fi, puh. 040 544 7771

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija