Valikko 9 / 2017

Alueelliset liikunta- ja urheilujärjestöt nyt ja tulevaisuudessa?

Koripalloliiton Seurapalveluyksikön puheenjohtaja Tenho Ulmasen mukaan alueellisilla liikunta- ja urheilujärjestöillä on merkittävä rooli valtakunnallisten koulutusten tuottajina ja tarjoajina aina varhaisvuosien liikunnasta kouluvuosiin, aikuis- ja terveysliikuntaan sekä seuratoimintaan. Liikunnan aluejärjestöt ovat yhdessä Olympiakomitean kanssa seurojen tukena kehittämässä seuratoimintaa koko maassa ja kaikissa lajeissa. Lisäksi lajiliitot tarjoavat lajikohtaista apua.

Ulmanen kertoo itse hyödyntäneensä Liikunnan aluejärjestöjen tarjoamia tapaamis- ja kouluttautumisfoorumeja sekä Seura-Akatemia -koulutuksia, koska ne tarjoavat ajankohtaistietoa seurajohtamiseen ja hallintoon liittyen. Samalla tilaisuudet mahdollistavat satojen muiden seuratoimijoiden tapaamisen ja avartavat laajemmin seurakenttää, josta on ollut apua liikuntaan ja urheiluun liittyvissä luottamustehtävissä.

Vuodesta 2012 lähtien Ulmanen on toiminut Koripalloliiton eteläisen alueen puheenjohtajana ja samana vuonna hänet valittiin liiton Seurapalveluyksikköön (SPY) sekä sen puheenjohtajaksi 2014. Yksikön tehtävään kuuluu muun muassa seurojen kehittäminen, hankkeet harrastajamäärien lisäämiseksi sekä nuorisotoiminnan hankkeet ja tuki. Haasteita on riittänyt sillä tavoitteena on tukea ja kuunnella jäsenseuroja entistä paremmin. Mistä tähän löydettäisiin tarvittavat henkilö- ja taloudelliset resurssit?

- Alusta lähtien oli selvää, että lajiliiton pienet resurssit tulee käyttää avainosaamisen kehittämiseen eli koripallovalmentamiseen. Omasin kokemusta ESLUn koulutustarjonnasta, jonka vuoksi minulle oli selvää, että alueelliset liikunta- ja urheilujärjestöt pystyvät valtakunnallisesti tarjoamaan kustannustehokkaita, laadukkaita ja Koripalloliiton tarpeisiin räätälöitäviä koulutuksia. Samalla voimme kehittää alueellisia järjestöjä, Ulmanen kertoo.

Koripalloliitto käynnisti vuonna 2017 hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää koulutuskonsepti, joka mahdollistaa seurojen kouluttautumisen liiton tuella. Hankkeen taustalla ovat valtakunnalliset palloilulajien seuratutkimukset 2015–2016 sekä Koripalloliiton Seurapalveluyksikön vuonna 2016 toteuttama seurakysely. Tutkimusten perusteella seuroja kehittävää koulutusta kaivataan. Hanke on Koripalloliiton liittovaltuuston hyväksymä vuosisuunnitelman 2017 mukainen.

Seurapalveluyksikön koulutuskonseptiin kuuluvat valtakunnallisen seurapäivän yhteydessä järjestettävä teemakoulutus, alueellisten seurapäivien yhteyteen tulevat koulutukset sekä seurojen kartoittamat, oman tarpeen mukaiset koulutukset. Seurapalveluyksikkö tukee seurojen osallistumista aluejärjestöjen koulutuksiin.
 

Tenho Ulmanen toimii:

Koripalloliiton hallituksessa
Seurapalveluyksikön puheenjohtajana
Eteläisen alueen puheenjohtajana
Lohjan Urheilijoiden puheenjohtajana
Etelä-Suomen Liikunta- ja Urheilu ry:n hallituksen jäsenenä

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija