Valikko 9 / 2017

Kehittyvä seura on elinvoimainen harrastusareena

Muutos tuntuu olevan nykyisin pysyvä olotila. Yhteiskunta ympärillämme muuttuu niin vauhdikkaasti, että mukana pysyminen on haasteellista. Seuratoiminnan perusta on pitkälti pysynyt kuitenkin muuttumattomana. Seura on paikka, jossa erityisesti lapset ja nuoret liikkuvat ohjatusti. Liikkujan ja urheilijan polun lisäksi seurassa voi rakentaa itselleen myös seuratoimijan polun mitä moninaisimmissa rooleissa apuohjaajasta liikenteenvalvojaan tai valmentajasta puheenjohtajaan. Seuratoiminnassa tarvitaan mahdollistajia itse harrastajien lisäksi.

Perusidean muuttumattomuudesta huolimatta seuratoiminnassakin on oltava hereillä. Yhteiskunnan muuttuvia signaaleja tulee seurata ja omaa toimintaa kehittää odotuksia ja kysyntää vastaavaksi. Olennaista on, että kaikille toimijoille on selvää, miten meidän seura toimii, mitkä ovat seuramme arvot ja toiminnan pelisäännöt. Tällöin jaostoilla, lajeilla tai yksittäisillä joukkueilla ja urheilijoilla on tiedossa, millaisiin sääntöihin toiminta nojautuu esimerkiksi kilpailumatkojen, kausimaksujen, varainhankinnan tai vapaaehtoistoiminnan osalta. Toimintaohjeet viestitään avoimesti, jolloin kaikille toimintaan mukaan tuleville perheille on myös helppo kertoa, että näin meidän seurassa toimitaan.

Vapaaehtoistoimintaankin perustuva seuratoiminta kaipaa välillä päivittämistä ja osaamisen lisäämistä. On luonnollista, että toiminnan, jossa ollaan mukana omalla vapaa-ajalla, on oltava reilua, innostavaa ja selkeästi johdettua, jolloin vapaaehtoisen panos toimintaan on parasta mahdollista. Käytetty aika kohdistuu tällöin oikeisiin asioihin. Yhteisöllisyys kehittyy parhaiten siitä, kun uudet tulijat perehdytetään onnistuneesti seuran toimintaan, on sitten kyse harrastavasta lapsesta tai lapsen vanhemmasta. Toisin sanoen seuratoiminnan on hyvä olla laadukasta. Laatuun vaikuttavat muun muassa seuran hyvä hallinto, koulutetut ohjaajat ja valmentajat, aktiivinen viestintä sekä avoin ilmapiiri.

Seuratoiminnan kehittämiseen on mahdollista saada valtionavustusta. Seuratoiminnan kehittämistuki eli tuttavallisemmin seuratuki on suunnattu lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa eli kaikille mahdollista liikuntaa huomioiden myös harrastamisen kustannukset. Seuratuen 2018 hausta saa lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta (www.minedu.fi). Uudet hakutiedot päivitetään sivuille lokakuun lopussa. Haku vuodelle 2018 avataan 13.11.2017 ja haku päättyy 15.12.2017. Seuratukea haetaan sähköisesti Seuraverkossa www.seuraverkko.fi. Seuraverkkoon on seuratoiminnan kehittämistä varten koottu työkaluja ja vinkkejä seurojen toiminnan tueksi. Kannattaa siis käydä tutustumassa Seuraverkkoon vaikka saman tien.
 

Teksti: Sari Virta, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kuva: Katarina Koch, opetus- ja kulttuuriministeriö