Valikko 9 / 2017

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksesta tukea arjen valmennustilanteisiin

Liikunnan aluejärjestöjen organisoimista ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksista (VOK-1) saa hyvän pohjan valmennuksen perusteisiin. Koulutukset antavat valmentajalla ja ohjaajalle valmiudet ohjata laadukkaita ja monipuolisia harjoituksia.

- Kun perusteet ovat hallinnassa, on niitä hyvä hyödyntää oman lajin parissa, toteaa noin kymmenen vuotta valmentajana ja valmentajakouluttajana toiminut Sanna Laine.

Laineella on kokemusta VOK-1-koulutuskokonaisuudesta lajiliittotaustansa ja kouluttajan näkökulmasta. Hän kannustaa lajiliittoja rohkeasti pohtimaan koulutuskokonaisuuden ottamista mukaan omaan koulutusohjelmaan. Näin lajiliitolle jäisi enemmän resursseja järjestää oman lajin valmentajakoulutuksia.

- Sisällön lisäksi koulutusten etuna on eri lajien valmentajien ja ohjaajien kohtaaminen - muilta lajeilta voi oppia paljon! Koulutuksissa käydään asioita käytännönläheisesti läpi ja pohditaan, mitä teoria tarkoittaa omassa valmennuksessa. Keskusteluissa nousee esiin uusia ajatuksia, ja aina kannattaa hyödyntää muiden hyväksi havaitut ideat. Seura saa parhaimman hyödyn koulutuksista, jos koulutuksiin pääsee osallistumaan kaksi koulutettavaa, vinkkaa Laine.

Herkkyyskausien ymmärtäminen tukee ammattitaitoista valmennusta

Lasten ja nuorten valmentamisessa on tärkeää ymmärtää valmennettavien eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet. Hyvä valmentaja ymmärtää ja osaa huomioida näiden vaikutukset harjoittelun suunnittelussa ja harjoittelussa. Herkkyyskausilla tarkoitetaan vaiheita, jolloin kukin ominaisuus kehittyy ja vakiintuu kaikkein helpoimmin.

- Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa -koulutuksessa valmentaja saa konkreettista tietoa siitä, mitä herkkyyskaudet merkitsevät käytännössä ja miten ne tulee huomioida harjoittelussa. Puhumme laajasti taitojen oppimisesta ja hermoston kehittymisestä sekä siitä, mitä monipuolisuus olisi yhden harjoituksen sisällä, kertoo Laine ja lisää, ettei peli ole niin sanotusti menetetty, vaikka nuori tulisi myöhemmin lajin pariin. Tuloksia on mahdollista saada kaiken ikäisinä.

Kiinnostaako sinua ymmärtää enemmän lasten ja nuorten herkkyyskausista? ESLU järjestää aiheesta koulutuksen Laineen johdolla 24.10.2017. Herkkyyskausien huomioinen harjoittelussa -koulutus kuuluu osaksi VOK-1-koulutuskokonaisuutta.

Tule mukaan Sanna Laineen vetämiin koulutuksiin

Laineen pitämät koulutukset vetävät ESLUn tilaisuuksiin kuulijoita niin aiheen kun ammattitaitoisen vetäjän vuoksi. Laineen voi tavata myös VOK-superviikonlopussa (17.–18.11.2017), joka sisältää seuraavat koulutukset: Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu sekä Fyysinen harjoittelu.

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija