Valikko 9 / 2017

Urheiluseuroille uusi laatuohjelma

Olympiakomitea valmistelee yhdessä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa uutta seurojen laatuohjelmaa. Laatuohjelman tavoitteena on toimia seuratoiminnan kehittämisen välineenä. Ohjelman avulla varmistetaan suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisen seuratoiminnan lupauksen toteutuminen liikkujan ja urheilijan polkujen eri vaiheissa.

Seuratoiminnan lupaus seuroille ja liikkujille on ’Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat tervetulleita. Seuroilla on osaamista ja toiminta-edellytyksiä lisätä liikettä ja rakentaa urheilijan polkua.’ Samalla vahvistetaan yhdessä tekemistä ja rakennetaan innostavaa toimintakulttuuria.

Laatuohjelman avulla autetaan seuroja kehittymään eri osa-alueilla, joita ovat laadukas lasten urheilu, huippu-urheilu ja aikuisten harrasteliikunta.  Ajatuksena on, että seura voi erikoistua laadukkaaseen lasten urheiluun, huippu-urheiluun tai aikuisten harrasteliikuntaan tai vaikka kaikkiin osa-alueisiin seuran omista tarpeista riippuen.  Tärkeänä näkökulmana kehittämisessä ovat urheilijan ja liikkujan tarpeet.

Eri lajien yhteinen laatuohjelma mahdollistaa yhteisen kehittämisvälineen tekemisen, yhdessä oppimisen ja osaamisen jakamisen, yhteiset toimintatavat, tehostaa resursseja ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä. Laatuohjelmalla tehdään seuratoimintaa näkyväksi ja lisätään seuratoiminnan arvostusta yhteiskunnassa.
 

Mitä laatuohjelma antaa seuroille?

Seuroille laatuohjelma tarjoaa kehittämisen välineen, jossa laatutekijät on pohdittu laajan asiantuntijaryhmän avulla. Ohjelma edistää seurojen yhteistyötä ja tuo esille seuratoiminnan upeat toiminnot näkyviksi ja kannustaa seuroja. Laatuohjelma tarjoaa seuroille erilaisia konkreettisia työkaluja ja palveluja, mahdollisuuden verkostoitumiseen ja ideoiden saamiseen muilta seuroilta ja yhteisen visuaalisen ilmeen.
 

Tänä vuonna kokeillaan ja ohjelma käynnistyy ensi vuonna

Tämän vuoden aikana kokeillaan laatuohjelman eri osa-alueiden toimivuutta ja kerätään kokemuksia niistä. Ohjelman on tarkoitus kokonaisuudessaan käynnistyä vuoden 2018 alussa. Sinettiseuratoiminta tulee olemaan osa uutta laatujärjestelmää ja siten nykyiset Sinettiseurat pääsevät mukaan uuteen laatuseuraohjelmaan automaattisesti, kun täyttävät Sinettiseurojen laatukriteerit.  Se, mikä tulee olemaan uuden laatuohjelman tunnus on vielä auki, onko se Sinetti vai joku muu.

Toivotamme, että seurat ja lajit näkevät tässä hyvän mahdollisuuden seuratoiminnan kehittämiseen. 


Teksti: Eija Alaja


Laatuohjelmasta Olympiakomiteassa vastaavat
Eija Alaja, lapset ja nuoret, eija.alaja@olympiakomitea.fi
Anna Kirjavainen, huippu-urheilu, anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi
Ulla Nykänen, aikuisten harrasteliikunta, ulla.nykanen@olympiakomitea.fi

ESLUsta lisätietoja laatuohjelmasta voit tiedustella
Kari Ekman, seuratoiminnan kehittäjä, kari.ekman@eslu.fi