Valikko 1 / 2018

Seurayhteistyöllä lisää liikettä ja aktiivisuutta koulupäiviin!

Liikkuvissa kouluissa liike lisääntyy koulupäivän aikana hyödyntämällä välitunnit ja koulumatkat, lisäämällä toiminnallisuutta oppitunneille ja tarjoamalla monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia. Aktiivisempia koulupäiviä syntyy toimijoiden välisellä yhteistyöllä – seurayhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia koulujen toimintakulttuurien kehittämiseen. Yhteistyön avulla voidaan kehittää uusia malleja liikuntakerhojen ja harrastusmahdollisuuksien toteuttamiseen sekä tiivistää paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä.

- Seurayhteistyön avulla oppilaat pääsevät kehittämään liikuntataitojaan sekä kokeilemaan eri lajeja. Koulupäivän yhteydessä tarjottavista liikuntamahdollisuuksista hyötyvät etenkin lapset, joille liikkuminen ei ole itsestään selvää ja liikuntataitojen oppiminen on haastavaa. Lisäksi koulupäivän yhteydessä järjestettävät liikuntakerhot ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mikä mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen, kertoo Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun, ESLUn nuorisopäällikkö Tarja Nieminen.
 

Seurojen osaamista kannattaa hyödyntää – myös seurat hyötyvät yhteistyöstä

Koulukyselyissä valtaosa oppilaista on ilmaissut kiinnostuksensa liikunnallista toimintaa kohtaan, mikäli sellaista olisi tarjolla. Matalan kynnyksen harrastustoiminnalla voidaan tukea oppilaiden liikkumista, sosiaalisten suhteiden muodostumista sekä lisätä tietoisuutta monipuolisesta lajivalikoimasta. Epoossa seurojen osaamista on hyödynnetty muun muassa erilaisten aamu-, välitunti-, harraste- ja iltapäiväkerhojen, lajitutustumisten sekä tapahtumien järjestämisessä. Erityisesti liikuntatapahtumat ovat saaneet paljon kiitosta.

- Espoossa seurat ovat olleet aktiivisesti mukana koulupäivän aikana järjestetyissä ilmaisissa liikuntatapahtumissa. Esimerkiksi Urheiluexpossa on ollut vuosittain mukana 15-25 paikallista urheiluseuraa ja -lajia. Tapahtumissa on ollut tarjolla monipuolisia rastipisteitä, jossa oppilaat ovat päässeet kokeilemaan eri lajeja. Tavoitteena on ollut tarjota osallistujille elämyksiä ja tuoda esille myös pienempiä, vähemmän harrastettuja lajeja. Myös seurat hyötyvät yhteistyöstä, koska sen avulla voidaan tavoittaa uusia potentiaalisia harrastajia, kertoo Espoon liikkuva koulu -koordinaattori Petri Stranden.

Tapahtumien lisäksi Espoon kouluissa on järjestetty erilaisia aamu-, välitunti- ja iltapäiväkerhoja. Tavoitteena on, että kouluilla olisi tarjolla yhä enemmän liikuntavuoroja, välituntiliikuntaa sekä seurojen järjestämää ohjelmaa liikuntatuntien ulkopuolella.

- Systemaattinen yhteistyö on vielä alkuvaiheessa, mutta toimintaa tullaan kehittämään kohdennetusti alueittain. Tavoitteena on luoda kiertojärjestelmä, jossa seurat käyvät sovittuina päivinä eri kouluilla. Lisäksi yhteistyötä kehitetään yksittäisten lajien kanssa. Esimerkiksi paikallisen squash-seuran kanssa järjestetään Squash Mestari -tapahtumaa, jossa on mukana 64 koululuokkaa. Vastaavia tapahtumia on suunnitteilla myös keilailu- ja miekkailuseurojen kanssa, Stranden kertoo.

Kysyttäessä kouluilta, minkälaista apua ne tarvitsisivat seurayhteistyön käynnistämiseen, esiin nousee tarve seurojen tarjoamille valmiille palveluille. Seuratoimijat vastaavasti toivovat, että koulut huomioisivat liikuntaryhmät lukujärjestysten suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa tuleekin muistaa, että koulun ulkopuolisten toimijoiden järjestämissä kerhoissa tulee olla selkeästi yhdessä määritellyt tavoitteet ja toimintatavat. Yhteistyön kehittämiseksi kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan toiminnan pelisäännöt ja toiminnan vastuuhenkilöt.

Lisätietoja Liikkuva koulu -ohjelmasta löydät täältä.

******
Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisä- ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.liikkuvakoulu.fi

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija