Valikko 10 / 2018

Liikunnan avustuksia haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on tulossa haettavaksi avustuksia liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin, maahanmuuttajien kokoutumiseen liikunnan avulla, seuratoimintaan sekä liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen urheilu- ja liikuntaseuratoiminnassa. Seuratukea voi hakea hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.

Vuoden 2019 seuratuen haku alkaa 12.11.2018 ja päättyy 14.12.2018. Lue lisää tästä.

Etelätuulen toimitus haastatteli opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virtaa seuratuesta. Lue aiheesta tästä.

Erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla

Erityisavustuksen päätavoitteena on lisätä maahanmuuttajaväestön aktiivista osallistumista liikuntatoimintaan. Kehittämistoiminnan kautta pyritään löytämään ja vakiinnuttamaan inkluusioperiaatteen mukaisia toimintamalleja ja kehittämään kaikille suunnattua liikuntatoimintaa siten, että se mahdollistaa entistä paremmin eri väestöryhmien osallistumisen. Tavoitteena ovat yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri ja yhdenvertaisuus liikuntapalvelujen saatavuudessa sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen.

Hakuaika alkoi 26.10.2018 ja päättyy 30.11.2018. Lue lisää tästä.

Avustuksia liikunnallisen elämäntavan hankkeille

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisilla ja alueellisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla lisätään väestön liikkumista liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Vuoden 2019 haku alkoi 26.10.2018 ja päättyy 30.11.2018. Lue lisää tästä (Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset) ja tästä (Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset).

Liikuntapaikat ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Suurin osa avustuksista suunnataan laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin hankkeisiin. Avustuksella tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Hakuaika alkaa 26.11.2018 ja päättyy 31.12.2018. Lue lisää tästä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 24.10.2018