Valikko 10 / 2018

Seuratuen hakuaika lähestyy - Sari Virta kannustaa seuroja panostamaan hakemusten työstöön

Seuratoiminnan kehittämistuen (seuratuki) 2019 haku aukeaa 12.11. ja päättyy 14.12.2018. Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta kannustaa seuroja keskittymään hakemusten kriteereihin ja lähettämään hakemus hyvissä ajoin.

- Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa eli mahdollistaa kaikille liikuntaa huomioiden myös harrastamisen kustannukset. Merkittävässä roolissa on lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen lisääminen ja monipuolistaminen. Tähän voidaan päästä monia polkuja pitkin. Toivomme, että seurat miettivät hakemuksia oman toimintansa ja toimintaympäristönsä kannalta eikä niinkään tutkien hakemuksen kriteereitä - silloin voidaan mennä pieleen, toteaa Virta.

Tuen avulla voidaan kokeilla uusia toimintamalleja tai lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi kehittämällä lajitoimintaa seuran sisällä.

Oman toimintaympäristön huomioimisesta Virta antaa kaksi onnistunutta seuraesimerkkiä: Eräässä seurassa huomattiin tyttöjen kiinnostuksen kasvaneen poikavoittoista lajia kohtaan. Kysyntään haluttiin vastata suunnittelemalla toimintaa tyttöjen joukkueille. Toisessa seurassa puolestaan havaittiin tarve harrasteliikunnan toiminnalle kilpaurheilun rinnalle. Näin ollen päätettiin kouluttaa lisää ohjaajia ja kartoittaa lisätiloja, jotta matalankynnyksen harrastustoiminta saataisiin käynnistettyä. 

Hakemuksen työstö kannattaa aloittaa hyvissä ajoin

Seurat ovat aktivoituneet pohtimaan kehittämishankkeita hyvissä ajoin. Ministeriössä ollaan oltu ilahtuneita tästä huomiosta. Virran puhelin on soinnut lähiviikkojen aikana seurojen kysellessä tarkentavia kysymyksiä seuratuesta.  

- Hakemuksen työstöä ei missään nimessä kannata jättää viimeiseen päivään. Viimeisen päivän palautusruuhka yllättää kerta toisensa jälkeen. Sähköinen hakemus on siitä armoton, että se sulkeutuu automaattisesti haun päättymispäivänä klo 16.15, eikä tämän jälkeen hakemuksia voi enää vastaanottaa, sanoo Virta.

Virta on huomannut, että paperisesta versiosta siirryttäessä sähköiseen hakemusten taso laski hieman. Syitä pohtiessaan hän nostaa esille kaksi asiaa: seuratoiminnan hektisyys ja sparrauksen puute. Seuratukeen saa sparrausta liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen seurakehittäjiltä. Virta kehottaa seuroja ottamaan hyvissä ajoin yhteyttä kyseisiin tahoihin.

Haasteita pohtiessaan Virta nostaa esille muun muassa suunnitelmat henkilöstön palkkauksiin. Palkkausta pohtiessa kannattaa pysähtyä miettimään, olisiko mahdollista palkata yhteinen työntekijä lähiseuran kanssa.

- En malta olla muistuttamatta seuroja lukemaan ohjeet huolella läpi. Hyviä hakemuksia on paljon ja seurat ovat kehittyneet avaamaan osaamistaan ja resurssejaan hakemukseen. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa haun tavoitteisiin, toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu ja laajuus seuran toimintaympäristö huomioiden, Virta täsmentää.

Virran mukaan epärealistiset hakemukset ovat kuitenkin selvästi vähentyneet lähivuosien aikana.

Uusittu työkalu hakemuksen työstöön – Suomisportti-palveluun kannattaa kirjautua jo nyt

Seuratukihakemuksen työkalua on rakennettu visuaalisesti selkeämmäksi ja siitä on tehty ohjatumpi. Rakenne säilyy kuitenkin lähes samana.

- Edellisvuoden tapaan hakemuksen lisäksi hakijan tulee kirjata perustietoja toiminnasta. Näin saadaan suomalaista seuratietoa kattavasti yhteen paikkaan. Saamme tietoa muun muassa siitä, paljonko seuroissa on ohjaajia ja valmentajia, liikkuvia lapsia ja nuoria. Suomisportti-palveluun siirryttäessä saadaan hyvä ekosysteemi eli yksi sivusto, jonka alta löytyy tietty määrä tietoa ja palveluita, kertoo Virta.

Kirjautuminen Suomisport-palveluun on jo mahdollista ja tämä kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Sivulle voi käydä lisäämässä seuran perustietoja, jolloin näitä ei tarvitse kirjata enää hakemuksen yhteydessä. Virran mukaan tavoitteena on, että sivusto sisältää muutaman vuoden päästä niin paljon dataa, että hakemusten täyttö helpottuu entisestään.

***

Ennen hakupapereiden lähettämistä kannattaa pohtia vielä kertaalleen seuraavia kysymyksiä: Miten hyvin kehittämishanke on suunniteltu? Olemmeko tehneet realistisen kehittämissuunnitelman? Miten hyvin olemme arvioineet taloudelliset voimavaramme?

Seuratuen painopiste:

  • Erityisesti on huomioitava, ettei seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta ylitä 50 euroa kuukaudessa.
  • Perustoimintaa on lapsen tai nuoren viikoittainen liikunnan harrastaminen seuran ohjatussa toiminnassa. Kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.
  • Seuralla voi toiminnassaan olla menestykseen tähtäävää kilpaurheilua, mutta seuratoiminnan tuki kohdistetaan siihen seuran toimintaan, joka kehittää avustuksen tavoitetta eli matalan harrastuskynnyksen toimintaa.

Lisätietoja Seuratoiminnan kehittämistuesta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

ESLU järjestää Seuratoiminnan kehittämistuen info- ja koulutustilaisuuden 12.11.2018 klo 18.00 Mäkelänrinteen lukiolla. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan ESLUn verkkosivuilla.

Kuva: Katarina Koch, opetus- ja kulttuuriministeriö

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija