Valikko 3 / 2018

Sukupuolten välisen tasa-arvon kehitys liikunta-alalla

Pääkirjoitus

Alkuvuodesta julkaistun liikunnan tasa-arvoraportin mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen tietopohja ovat parantuneet viime vuosina. Katsauksessa esitellään liikunnan toimialan ajankohtaisteemoja tasa-arvon näkökulmasta, raportoidaan tuoreimpia ...