Valikko 1 / 2019

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen avaa liikuntapoliittista selontekoa

Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen saapuu ESLUn seuraseminaariin Sokos Hotel Presidenttiin 2.2.2019. Salonen käsittelee puheenvuorossaan liikuntapoliittista selontekoa urheiluseurojen näkökulmasta. Hän kertoo ajatuksistaan jo ennen seuraseminaaria vuoden ensimmäisessä Etelätuuli-verkkolehdessä.

Miten liikuntapoliittisessa selonteossa otetaan kantaa seuratoimintaan?

Seuratoiminta ja sen avustaminen on nostettu omaksi kappaleekseen selonteossa. Tämä kertoo seuratoiminnan merkityksestä merkittävänä liikuttajana Suomessa. Pidän myös tärkeänä, että selonteossa muistutetaan suomalaisen liikuntajärjestelmän toimivuuden ehdottomana edellytyksenä olevan, että kaikki kunnat osoittavat merkittävässä määrin avustuksia liikunta- ja urheiluseuroille ja myös osoittavat liikuntapaikat ainakin lasten ja nuorten toiminnan osalta joko maksutta tai hyvin edullisesti urheiluseurojen käyttöön. Seurojen tukeminen on siis jatkossakin ennen muuta kunnan tehtävä. Selonteossa kuitenkin nostetaan esille myös valtion seuratuen lisääminen 4 miljoonasta 6 miljoonaan. Tämä on aivan oikea suunta: valtion seuratuella on tärkeä tehtävä kehittämisessä, kun kunnan tuki menee aika lailla perustoimintaan.

Mitkä kaksi myönteistä asiaa nostaisit selonteosta esille ja miksi?

Nostan periaatteena fyysisen aktiivisuuden laaja-alaisen lisäämisen ja keinona valtion budjetin avaamisen. Selonteon merkitys liikunnalle ja urheilulle kiteytyy 2020-luvun liikuntapolitiikan linjauksiin. Selonteon mukaan tärkein liikuntapoliittinen tavoite Suomessa on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä siten, että väestö harrastaa mahdollisimman laajasti liikuntaa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävässä määrin. Selonteossa on myös paljon hyviä keinoja. Laaja-alaisesti mahdollistavin periaate on budjetin avaaminen, eli se, että jatkossa liikuntaan käytetään yleiskatteellisia varoja nykyisen rahapelivoittovaroista tulevan rahoituksen lisäksi. Tämä mahdollistaa niin liikkeen lisäämisen kuin urheilun kehittämisenkin aivan uudella tavalla. Tähän saakka liikunta on ollut ainoa toimiala, jolla valtion rahoitus tulee käytännössä yksinomaan veikkausvoittovaroista. Budjetin avaaminen vaatii vielä täsmennystä, mutta ajatus siitä on kirjattu selontekoon.

Mihin seikkaan toivoisit kiinnitettävän vielä huomiota?

Meidän liikunnan ja urheilun toimijoiden tulee nyt tehdä yhteisessä rintamassa työtä sen varmistamiseksi, että selontekoon kirjatut asiat lähtevät toteutukseen seuraavalla hallituskaudella. Helppo tapa tutustua selontekoon ja järjestöjen painotuksiin on Olympiakomitean teemasivu selonteosta.

***

ESLUn seuraseminaarissa asiantuntijoina ovat Mikko Salonen, Kati Lehtonen, Tero Tiitu ja Sipi Korkatti. Edellisten vuosien tapaan seuraseminaari sisältää ajankohtaista asiaa seurakentältä, asiantuntijapuheenvuoroja ja mahdollisuuden verkostoitua.

Seuraseminaari järjestetään 2.2.2019 Sokos Hotel Presidentissä. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan ESLUn verkkosivulla!

Kuva: Mikko Salonen/Olympiakomitea